FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Razpis za podelitev priznanj Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2016

20.1.2017

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu odpira javni razpis za podelitev priznanj za leto 2016. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti znanstvenega, pedagoškega dela in krepitvi ugleda fakultete.

Fakulteta podeljuje priznanja študentom FIŠ v naslednjih kategorijah:

Fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko leto:

Fakulteta lahko podeljuje priznanja tudi zunanjim sodelavcem za preteklo študijsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti na izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete.

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje Fakultete za informacijske študije v Novem mestu«.

Rok za oddajo prijav je do vključno 31. 3. 2017. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Fakulteta za informacijske študije prejela do vključno 31. 3. 2017, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Postopek prijave je natančneje opisan v Razpisu, prijavni obrazec pa najdete na tej povezavi.

Za več informacij se lahko obrnete na strokovno sodelavko FIŠ Ano Čefarin prek elektronskega naslova ana.cefarin@fis.unm.si.