FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest - podiplomski študij (magistrski in doktorski) – do 27.9.2019

26.9.2019

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih vpisnih mest, vendar najkasneje do 27. 9. 2019.

Kot pravočasna se upošteva:

Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal 30. septembra 2019.