FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest 25. 9. in 26.9.2019

10.9.2019

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest

 - dodiplomski študij

Rok za zapolnitev še prostih mest bo potekal od 25. 9. 2019 do 26. 9. 2019 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

Kot pravočasna se upošteva:

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele na fakulteto. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Kandidati lahko v prijavi navedejo 1 študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 27. do 30. septembra 2019.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.