FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest - dodiplomski študij: 25. 9. in 26.9.2019 do 12h

24.9.2019

Rok za zapolnitev še prostih mest bo potekal od 25. 9. 2019 do 26. 9. 2019 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

Kot pravočasna se upošteva:

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele na fakulteto. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Kandidati lahko v prijavi navedejo 1 študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 27. do 30. septembra 2019.