FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Še en dvomilijonski projekt na FIŠ - Knowing IPR

28.6.2018

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je bila uspešna tudi na drugem razpisu Interreg Podonavje. Kot vodilni partner v konzorciju, ki združuje 19 partnerjev iz 16 držav, bodo v treh letih izvedli projekt Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (KnowING IPR).

V okviru projekta, katerega proračun znaša 2,15 milijona evrov, bodo z razvojem in uporabo tehnologij inženiringa znanja nastala nova spletna orodja, ki bodo omogočala učinkovito kombiniranje in uporabo že obstoječega znanja, ki je dostopno preko javnih in odprtih (neplačljivih) baz podatkov in intelektualne lastnine (rezultati raziskav, patentne baze, znanstvena in strokovna literatura). Ravno tako bodo v okviru projekta oblikovani izobraževalni programi in orodja za uspešno upravljanje intelektualne lastnine, ki bodo še posebej prilagojeni za potrebe malih in srednjih podjetij za spodbujanje prenosa znanja iz znanstvenih inštitucij v prakso.

Vodja konzorcija prof. dr. Borut Rončević je ob tem poudaril, da je pridobitev tega projekta nov velik uspeh in nadaljevanje ambiciozne dolgoročne strategije FIŠ, ki postaja ključni center za spodbujanje inovativnosti v tem delu Evrope, uspešno delo pa je prepoznala tudi Evropska unija, ki financira delovanje Jean Monnet centra odličnosti, ki deluje na FIŠ. Soavtorica projekta doc. dr. Dolores Modic je izpostavila, da lahko razvoj orodij za izkoriščanje že obstoječega znanja in pa ustrezno upravljanje intelektualne lastnine izjemno povečata učinkovitost inoviranja v podjetjih in skrajšata čas razvoja novih produktov.

Spomnimo, FIŠ je na prvem razpisu programa Interreg Podonavje pridobil projekt InnoHPC. V okviru fakultete že deluje pisarna za prenos tehnologij, ki je ravno tako financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.