FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Si študent FIŠ in še nimaš svojega tutorja? Izberi ga.

22.10.2018

Na FIŠ se je v študijskem letu 2016/17 začel izvajati prenovljen sistem tutorstva. Gre za obliko pedagoškega dela, s katero tutorji sistematično pomagajo tutorandom pri študiju z namenom njihovega optimalnega intelektualnega razvoja. Tutorji torej vodijo svoje tutorande skozi ves študijski proces, do potrditve mentorja.

Zakaj vsem študentom priporočamo, da izberejo tutorja?      

Tutor svojim tutorandom nudi celovito podporo in svetovanje v času študija, spodbuja njihovo intelektualno rast in osebni napredek.

Namen tutorskega sistema je tudi povečati napredovanje študentov v višji letnik, zato tutor skozi individualna srečanja spremlja napredek tutorandov in po potrebi svetuje ali organizira pomoč pri študiju. Spodbuja jih tudi v vključevanje v znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost fakultete ter sodelovanje pri obštudijskih dejavnostih.

Tutorja si boste lahko izbrali v prihodnjih dneh

Ta teden boste preko elektronske pošte prejeli povezavo na anketo, preko katere si boste vsi študenti FIŠ, ki tutorja še nimate, le-tega lahko izbrali. Skrajni rok za izpolnitev ankete je 15. november, ker pa bodo imeli prednost pri dodeljevanju želenega tutorja tisti, ki bodo anketo izpolnili prvi, vam toplo priporočamo, da to storite čim prej.