FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Sodelovanje FIŠ in zagrebške Fakultete za elektrotehniko in računalništvo

12.10.2017

Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Dejan Jelovac je v torek, 10. oktobra 2017, v Zagrebu podpisal pogodbo o sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu (FER), sicer članico Univerze v Zagrebu.

Dekana obeh fakultet, prof. dr. Dejan Jelovac s FIŠ in prof. dr. Mislav Grgić (FER) sta se dogovorila o naslednjih področjih sodelovanja:
- izmenjave akademskega in raziskovalnega osebja med obema ustanovama (krajše izmenjave do 14 dni in izmenjave srednjega časovnega obdobja do treh mesecev);
- izmenjave študentov;
- promocija znanstvenih, akademskih in kulturnih dejavnosti, kot so krajši tečaji, seminarji, delavnice in konference;
- sodelovanje pri projektnih prijavah;
- razvoj skupnih akademskih programov;
- medinstitucionalni programi za opravljanje prakse.

Dekan FIŠ, prof. dr. Dejan Jelovac, je po vrnitvi iz Zagreba povedal: »Seveda nas zelo veseli, da smo sklenili pogodbo o sodelovanju s tako ugledno ustanovo, kot je zagrebški FER. Področij, na katerih lahko sodelujemo, je veliko in ne dvomimo, da bodo imeli rezultati sodelovanj, bodisi v primeru akademskih ali študentskih izmenjav bodisi pri projektnem sodelovanju, pisanju znanstvenih člankov ter organizaciji konferenc in podobnih dogodkov, pozitivne učinke za obe strani. Tudi geografska bližina med Novim mestom in Zagrebom je dejavnik, ki bo nedvomno zagotavljal dodatno kakovost pri bodočih skupnih aktivnostih.«

Prof. dr. Jelovac je tudi dodal, da je FIŠ s podpisom sporazuma naredil pomemben korak proti temu, da bo do leta 2020 primerljiv z uglednimi akademskimi ustanovami v jugovzhodni Evropi, kar je tudi opredeljeno v viziji in poslanstvu fakultete.