FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Ste zamudili prijavni rok za študij na FIŠ? Vpišite se kot občan!

5.10.2017

Vpis kot občan - več informacij

Prijavni roki za študij na Fakulteti za informacijske študije so že mimo, kar pa ne pomeni, da ni več nobene možnosti za študij na FIŠ v študijskem letu 2017/18.

Posameznik se lahko namreč kadarkoli med letom vključi v študijski proces in opravlja študijske obveznosti kot občan pod enakimi pogoji kot vpisani študenti. Občan je oseba, ki nima statusa študenta na fakulteti, torej tudi nima pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta. Želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete. Občan lahko opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje.

Cena tovrstnega študija je določena na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Skladno s cenikom fakultete je vrednost 1 kreditne točke za izračun cene posameznega predmeta 45 €. Cena zajema izvedbo predavanj, vaj in trikratno opravljanje izpita vsakega posameznega predmeta.