FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Uspešno izvedena delavnica o spoštovanju avtorskih pravic pri pripravi pisnih del na FIŠ

13.11.2019

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), je 12. novembra 2019, za študente na naši fakulteti potekala delavnica z naslovom Kako spoštovati avtorske pravice pri pripravi pisnih del na FIŠ? Izvedla jo je dr. Urška Fric, vodja pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Na delavnici so študenti spoznali praktične primere pravilnega označevanja, navajanja ter citiranja literature in virov tekom besedila kot tudi v končnem seznamu z literaturo in viri.  

Upoštevanje avtorskih pravic kot ene izmed oblik intelektualne lastnine, je obvezno vsakič, ko v svojem delu uporabimo ideje, dognanja ali spoznanja, katerih nismo avtor, poudarja izvajalka delavnice. Pa četudi je to samo ena poved, ena sama fotografija ali en sam grafični prikaz. Še bolj pomembno pa je zavedanje o tem, da gre skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov na FIŠ, v primeru neupoštevanja tovrstnih pravil za težjo kršitev, in sicer za plagiatorstvo, ki se sankcionira.

 

    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.