FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Uspešno izvedeno videokonferenčno usposabljanje za raziskovalce, gospodarstvenike in TTO zaposlene

30.6.2020

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), je 29. junija 2020, potekalo videokonferenčno usposabljanje za raziskovalce, gospodarstvenike in TTO zaposlene. Tokratna tema usposabljanja so bili Računalniško izvedeni izumi v teoriji in praksi: od patenta do avtorskih pravic.

Prvi del usposabljanja je izvedla doc. dr. Urška Fric, vodja TTO FIŠ, ki je v svojem predavanju predstavila relevantnost za raziskovanje in obravnavo omenjene tematike, osnovna izhodišča in status quo, ki smo mu na tem področju priča v Sloveniji in v Evropi.

Drugi del usposabljanja je izvedla Nina Tomić Starc, univ. dipl. prav., vodja Pisarne za prenos tehnologij in znanja na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je za področje obravnavane tematike predstavila in praktično ponazorila pravno varstvo.

Po koncu usposabljanja so udeleženci pričeli z nizanjem korakov, ki bi bili potrebni za obravnavo in jasno predstavitev računalniško izvedenih izumov v Sloveniji in v Evropi – kje in kakšna je vloga raziskovalcev, gospodarstvenikov in TTO zaposlenih?

           

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.