FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij izšle Smernice za izumitelje

27.8.2019

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) je izšla publikacija Opazuj, razmisli, izumi, patentiraj: Smernice za izumitelje, katere avtorica je asist. dr. Urška Fric.

Poleg Priročnika za uspešen prenos tehnologij, ki je prav tako v okviru TTO FIŠ izšel lansko poletje, so slednje primarno namenjene raziskovalcem in študentom FIŠ, ki bi želeli svojo idejo oz. izum pripeljati do patentne prijave oz. v uporabo. Služijo namreč kot delovno gradivo.

Naj spomnimo, da je FIŠ partner Konzorcija za prenos tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom (JRO KTT), v okviru katerega deluje tudi TTO FIŠ.

Priročnik je dostopen na spletni strani Konzorcija JRO KTT in v knjižnici FIŠ.

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.