FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

VABILO: Superračunalniki za uporabnike iz gospodarstva

26.1.2017

V A B I L O
na strokovni dogodek

Superračunalniki za uporabnike iz gospodarstva

- dogodek ob začetku izvajanja projekta InnoHPC -

Mednarodni konzorcij partnerjev vse zainteresirane vabi na dogodek ob začetku izvajanja projekta Superračunalniki za učinkovito inoviranje v Podonavju (InnoHPC). Projekt sofinancira EU preko transnacionalnega programa Podonavje.

Dogodek bo potekal v četrtek, 9. februarja 2017, v prostorih Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ljubljanska cesta 31a, Novo mesto). Program dogodka je dostopen na tej povezavi.

V okviru projekta bomo razvili mednarodni superračunalniški laboratorij, v katerem bodo sodelovale raziskovalne institucije in podjetja, z namenom učinkovite uporabe superračunalniške infrastrukture za spodbujanje učinkovitega inoviranja v podjetjih. Z uporabo superračunalnikov lahko znižamo čas razvoja novega produkta povečamo dodano vrednost v podjetjih. V okviru projekta InnoHPC bomo podjetjem omogočili usposabljanje za uporabo superračunalnikov in tudi dostop do ustrezne infrastrukture.

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku, kjer se lahko s svojo vsebino vključite v izvajanje projekta InnoHPC. Na dogodku boste lahko slišali o priložnostih, ki jih ponujajo superračunalniki, imeli pa boste tudi možnost povedati, kakšne so vaše potrebe, izzivi in pričakovanja.

Dogodek je torej forum, na katerem se bomo srečali predstavniki akademske sfere, gospodarstva in oblikovalci javnih politik, da bi skupaj raziskali možnosti, ki jih ponuja ta tehnologija v procesu digitalne transformacije gospodarstva.

Vašo udeležbo lahko organizatorjem sporočite na elektronski naslov tamara.valic@fis.unm.si.

Veselimo se srečanja z Vami v Novem mestu!

prof. dr. Borut Rončević
InnoHPC project leader