FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Volitve dekana

24.6.2020

Volilna komisija FIŠ je dne 23. 6. 2020 prejela soglasje kandidata za dekana, prof. dr. Mateja Makaroviča, ki sta ga predlagali dve skupini predlagateljev. Dr. Makarovič je Volilni komisiji FIŠ posredoval program dela, ki si ga lahko preberete tukaj.

Obenem Volilna komisija FIŠ sporoča, da bodo volitve dekana FIŠ za mandatno obdobje 2020-2024 potekale na sedežu FIŠ, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, dne 7. 7. 2020, in sicer med 10. in 14. uro.

Dekana FIŠ se voli na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let. V skladu z zakonodajo in notranjimi akti FIŠ, so na volitvah upravičene voliti tri skupine volivcev:

Volilna komisija FIŠ