FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Študenti FIŠ izvolili svoje predstavnike za študijsko leto 2017/18

17.11.2017

V četrtek, 16. novembra 2017, so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Odzvalo se je dobrih 22% volilnih upravičencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v  Akademski zbor in Senat FIŠ ter pet komisij FIŠ.

Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ:    

 1.  Robert Požun, študent 1. letnika MAG
 2.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG
 3.  Marjeta Kutnar, študentka 1. letnika MAG
 4.  Monika Jakše, študentka 1. letnika MAG
 5.  Miloš Škorc, študent 1. letnika MAG
 6.  Dejan Čurk, študent 2. letnika VS
 7.  Valerij Grašič, študent 3. letnika DR

Na konstitutivni seji ŠS FIŠ dne 22. novembra 2017 je bil za predsednika Študentskega sveta FIŠ znova izvoljen Marko Jurman.

Akademski zbor    

 1.  Robert Požun, študent 1. letnika MAG
 2.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG
 3.  Marjeta Kutnar, študentka 1. letnika MAG
 4.  Monika Jakše, študentka 1. letnika MAG
 5.  Miloš Škorc, študent 1. letnika MAG
 6.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS

Senat FIŠ    

 1.  Miloš Škorc, študent 1. letnika MAG
 2.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS
 3.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG

Komisija za študijske in študentske zadeve:    

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS

Disciplinska komisija za študente FIŠ:     

 1.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS
 2.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG

Komisija za priznanja FIŠ:

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS     

Komisija za etičnost raziskovanja FIŠ:       

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:         

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS

-------

Rezultati volitev:

Študentski svet FIŠ :

 1.  Robert Požun, študent 1. letnika MAG, 34 glasov
 2.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG, 38 glasov
 3.  Marjeta Kutnar, študentka 1. letnika MAG, 35 glasov
 4.  Monika Jakše, študentka 1. letnika MAG, 34 glasov
 5.  Miloš Škorc, študent 1. letnika MAG, 36 glasov
 6.  Dejan Čurk, študent 2. letnika VS, 31 glasov
 7.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 21 glasov
 8.  Valerij Grašič, študent 3. letnika DR, 31 glasov

Akademski zbor:

 1.  Robert Požun, študent 1. letnika MAG, 36 glasov
 2.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG, 38 glasov
 3.  Marjeta Kutnar, študentka 1. letnika MAG, 36 glasov
 4.  Monika Jakše, študentka 1. letnika MAG, 40 glasov
 5.  Miloš Škorc, študent 1. letnika MAG, 36 glasov
 6.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 39 glasov

Senat FIŠ:

 1.  Miloš Škorc, študent 1. letnika MAG, 38 glasov
 2.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 39 glasov
 3.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG, 42 glasov

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 1.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 45 glasov

Disciplinska komisija za študente:

 1.  Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 40 glasov
 2.  Marko Jurman, študent 1. letnika MAG, 41 glasov

Komisija za priznanja:

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 44 glasov

Komisija za Etičnost raziskovanja:

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 45 glasov

Komisija za kakovost in evalvacije

 1. Polona Ovnik, študentka 1. letnika VS, 44 glasov

V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati vložijo obrazloženo pritožbo, naslovljeno na Volilni odbor, v treh dneh, in sicer do  20. 11. 2017. O prispelih pritožbah je Volilni odbor dolžan odločiti najpozneje do 22. 11. 2017. Pritožbe zadržijo konstituiranje ŠS.

*****

Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Dejan Jelovac je dne 16. 10. 2017 sprejel sklep O začetku postopka volitev (št. 32/2016-2020) v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2017/18.