FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Uvodni teden

Uvodni teden študijskega leta 2019/20

Uvodni teden novega študijskega leta 2019/20 je potekal od 1. do 3. oktobra 2019. V torek smo imeli v predavalnici Exabyte sprejem brucov 1. in 2. stopnje. Študente je v imenu dekana pozdravila prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Katarina Rojko. Spoznali pa so tudi delovanje referata, knjižnice, kariernega centra, nekaj malega pa so izvedeli tudi o našem superračunalniku Rudolfu. V sredo so študenti podrobneje spoznali delovanje Cobiss-a, spoznali možnosti izmenjave v sklopu Erasmus+ programa ter se spoznali z osnovnimi smernicami priprave seminarske naloge. Za konec pa je sledil še kratek kviz s področja IT. Takoj za tem smo se prestavili na tradicionalni športni piknik. V četrtek pa so študenti, razdeljeni po študijskih smereh, podrobneje spoznavali izvajalce vseh predmetov, s katerimi se bodo v naslednjih študijskih letih srečevali. Ob koncu je sledila še pogostitev.

Uvodni teden študijskega leta 2018/19

V prvih dneh novega študijskega leta smo na FIŠ tradicionalno pripravili Uvodni teden, namenjen študentom prvih letnikov na 1. in 2. stopnji, prav tako pa so se v sklopu Uvodnega tedna srečali doktorski študenti in mentorji. Prvi dan je zbrane najprej nagovoril dekan FIŠ, prof. dr. Dejan Jelovac, študenti pa so si med drugim lahko ogledali tudi foto utrinke iz minulih 10 let. Študentom smo predstavili delovanje fakultete, enote in organe FIŠ, predsednik Študentskega sveta pa je študente pozval k aktivnemu soustvarjanju dogodkov na fakulteti in izpostavil pomen delovanja Študentskega sveta. V nadaljevanju je bilo predstavljeno delovanje referata, knjižnice FIŠ in Kariernega centra FIŠ ter pomen mentorstva in tutorstva. Študentom smo predstavili tudi obštudijske dejavnosti in superračunalnik, delovanje spletne učilnice Moodle in Microsoft Imagine program ter raziskovalno delo na FIŠ. Drugi dan Uvodnega tedna so se študenti in študentke seznanili z vsebinami predmetov ter izvajalci predavanj in vaj, udeležili pa so se tudi predavanja o Stresu in tehnikah sproščanja Zdravstveno-vzgojnega centra. Tretji dan so študenti izvedeli več o Cobissu, bazah podatkov in njihovi uporabi ter si ogledali prostore knjižnice in čitalnice. Predstavili smo jim program Erasmus+ in Priročnik za uspešen prenos tehnologij ter Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO), ki deluje na FIŠ. Za piko na i, je na koncu izr. prof. dr. Blaž Rodič izvedel zabaven kviz s področja računalništva in informatike. Zmagovalna ekipa je prejela tudi lepe nagrade. Uvodni teden smo v soboto, 6. 10., sklenili s srečanjem doktorskih študentov. 

Uvodni teden študijskega leta 2017/18

2. oktobra 2017 smo s predstavitvijo fakultete, njenega delovanja in aktivnosti vstopili v Uvodni teden FIŠ oz. v novo študijsko leto 2017/2018. Dogajanje se je začelo s pozdravnim nagovorom dekana, prof. dr. Dejana Jelovca, sledila pa je predstavitev organov in delovanja fakultete, predstavitev referata in knjižnice. Prodekan študent Marko Jurman je zatem vse študente povabil k aktivni udeležbi na volitvah v Študentski svet FIŠ in jim predstavil možnosti in načine, s katerimi lahko tudi študentje aktivno sodelujejo pri delovanju fakultete. Predstavljen je bil tudi karierni center in študij na FIŠ s strani študentke, ki je že premagala vse ovire in uspešno diplomirala. V sredo so bili predstavljeni predmeti, s katerimi se bodo študenti srečali v času študija na FIŠ. Ob tem so se predstavili tudi izvajalci predmetov in asistenti. Sledilo je še posebno predavanje Zdravstveno-vzgojnega centra (ZVC) Novo mesto z naslovom Stres in tehnike sproščanja, ob koncu smo se podružili še ob pogostitvi. V petek se je odvila še predstavitev Cobissa in iskanja po podatkovnih bazah knjižnice, podani so bili napotki glede izdelave seminarskih nalog, zaključili pa smo z zabavnim kvizom, kjer smo podelili tudi nekaj nagrad.

Uvodni teden študijskega leta 2016/17

Uvodni teden novega študijskega leta 2016/17 je potekal med ponedeljkom, 3. oktobrom, in petkom, 7. oktobrom. V ponedeljek je bil v predavalnici Exabyte sprejem brucev, ki jih je nagovoril novi dekan FIŠ prof. dr. Dejan Jelovac, ter jim skupaj z drugimi zaposlenimi na FIŠ predstavil delovanje fakultete in njenih organov, kot so referat za študijske in študentske zadeve, knjižnica FIŠ, karierni center FIŠ, ter obštudijskega dogajanja in številne druge značilnosti študija na FIŠ. V torek je sledila predstavitev profesorjev in asistentov na FIŠ, tako ponedeljkov kot torkov dogodek pa sta se zaključila s pogostitvijo in druženjem. V četrtek je bilo za vse študente FIŠ organizirano predavanje Zdravstveno vzgojnega centra Novo mesto, ki so študentom predstavili značilnosti in nevarnosti stresa ter tehnike sproščanja. V petek, 7. oktobra, so s prvimi predavanji začeli študentje 1. letnika smeri Računalništvo in spletne tehnologije, ob tem pa jih je nagovorila prodekanja za izobraževanje doc. dr. Biljana M. Boshkoska. S tem se je uvodni teden na FIŠ tudi zaključil.

Uvodni teden študijskega leta 2014/15

Novo študijsko leto 2014/15 je potekalo od srede, 1. oktobra 2014, do petka, 3. oktobra 2014. Pripravili smo več dogodkov, začeli pa smo s prejemom brucov, ki sta jih pozdravila dekanja izr. prof. dr. Nadja Damij in izr. prof. dr. Blaž Rodič. Sledile so predstavitve knjižnice, mednarodnih izmenjav Erasmus+, obštudijskih dogodkov ter nekaj motivacijskih nasvetov, kako dobro napisati seminarsko nalogo. Študenti so se tekom Uvodnega tedna, ki je potekal do petka, 3. 10. 2014, udeležili tudi delavnic o nastopanju ter družbenem omrežju LinkedIn. Naslednje dni so spoznali še Podjetniški inkubator Novo mesto ter StartUp društvo Novo mesto, zavod Nefiks, FIŠ-eve projekte ter podjetji Mikrografija in Smartis. Prvi študijski dan smo skupaj s študenti zaključili na sprejemu študentov fakultet Univerzitetnega prostora Novo mesto v LokalPatriotu. Tam so študente pozdravili dekani fakultet izr. prof. dr. Nadja Damij (FIŠ), mag. Vera Smodej (FINI), izr. prof. dr. Boris Bukovec (FOŠ) in dr. Jože Podgoršek (VŠ Grm). Večer smo nadaljevali ob koncertu Dareta Acoustika in glasbi, ki jo je vrtel DJ Tomy Vertigo.

Uvodni teden študijskega leta 2013/14

Študijsko leto 2013/14 smo začeli v torek, 1. oktobra 2013, ko smo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu z veseljem sprejeli novo generacijo študentov. Ob tem smo pripravili več dogodkov uvodnega tedna.  Najprej sta študente pozdravila dekan fakultete izr. prof. dr. Janez Povh in prodekan za izobraževanje doc. dr. Blaž Rodič. Sledile so predstavitve knjižnice ter nekaj motivacijskih nasvetov, kako dobro napisati seminarsko naloge ter jo prepričljivo zagovarjati. večer smo zaključili na sprejemu študentov fakultet Univerzitetnega prostora Novo mesto v LokalPatriotu. Tam so študente pozdravili predsednik Senata Konzorcija UNM prof. ddr. Janez Usenik ter dekani fakultet izr. prof. dr. Janez Povh (FIŠ), prof. dr. Anton Jezernik (FINI) in  izr. prof. dr. Boris Bukovec (FOŠ). Uvodni teden smo nadaljevali v sredo, ko je bil glavni poudarek na zaposljivosti. Tako smo predstavili društvo StartUP, Pošta Slovenije, evropski življenjepis Europass in program zaposlovanja v tujini EURES. V četrtek je potekal projektni dan, ko so študentje spoznali FIŠ-eve raziskave in projekte, ogledali so si film Kreativno Jedro: Simulacije, spoznali možnosti študentske mednarodne izmenjave, delo študentskega sveta in destinacijo tokratne ekskurzije. 

Uvodni teden študijskega leta 2012/13

V ponedeljek, 1. 10. 2012, je potekal sprejem študentov fakultet Univerzitetnega prostora Novo mesto. Na družabnem srečanju v LokalPatriotu so študente pozdravili dekani fakultet izr. prof. dr. Janez Povh (FIŠ), prof. dr. Anton Jezernik (FINI) in  izr. prof. dr. Boris Bukovec (FOŠ). Uvodni teden se je nadaljeval na fakulteti s predstavitvami študijskih procesov, delovne prakse, knjižnice, mednarodnih študijskih izmenjav, strokovne ekskurzije in Zimske šole 2013. Študente pa so nagovorili tudi gostje, ki so predstavili novo mobilno aplikacijo Eternal Tribute, možnosti zaposlovanja v EU in primere sodelovanja z gospodarstvom (Diners Club Slovenia, Iddiction, Privoščite).