FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

3. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov

Otočec, 25. 3. 2010

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v okviru Sekcije za informatiko v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije (FIŠ)  25. marca 2010 pripravila že tretji Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov.

Posvet je s pozdravnim nagovorom odprl dekan Fakultete za informacijske študije doc. dr.  Janez Povh, ki je poudaril pomembnost povezovanja fakultete in gospodarstva z namenom, da izobraževalni programi sledijo potrebam po ustrezno usposobljenih kadrih. Po njegovem mnenju v svojem tretjem letu delovanja Fakulteta za informacijske študije že upravičuje svoj namen in postaja pomembna točka informacijske tehnologije v regiji in širše.

V nadaljevanju posveta so predavatelji osvetlili dve temi varnost informacijskih sistemov  ter projektna organizacija dela in informacijska tehnologija. Področje varovanja podatkov je po mnenju dr. Dušana Cafa (FIŠ) še vedno v obdobju »divjega zahoda«, kjer je kraja informacij zelo donosen posel in so tatovi zelo inovativni ter iznajdljivi. Na posvetu so svoje rešitve predstavili razvijalci varnostnih programov ter ponudniki poslovnih programskih sistemov, prav tako pa je bila predstavljena praktična uporaba infomacijske tehnologije pri projektnem delu.

V zaključku posveta je Andrej Kastrin (FIŠ) predstavil raziskavo o potencialu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v javnih podjetjih in organizacijah v dolenjski regiji, kjer so raziskovalci vzpostavili merski model za objektivno zanesljivo in veljavno merjenje IKT potenciala v družbi.

Na posvetu so poleg omenjenih predavateljev sodelovali tudi: Brendan Peo (HansaWorld), Rok Jerman (Sophos, d.o.o.), Tomaž Bratuša (Maldin, d.o.o.), Denis Premec (Ipmit, d.o.o.), mag. Andrej Dobrovoljc (Intuito, d.o.o., Infotehna Skupina) in Marko Preskar(Trimo, d.d.).

Korporacija HansaWorld, ponudniki poslovne programske opreme, je ob tej priložnosti Fakulteti z informacijske študije podarilaračunalniško in programsko opremo za potrebe študentov.