FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Posveti in konference

Posveti in konference

Fakulteta za informacijske študije letno organizira mednarodno konferenco o informacijski tehnologiji in informacijski družbi (International Conference on Information Technologies and Information Society - ITIS). Dogodek predstavlja pomembnejši znanstveni in strokovni forum vede o informatiki na območju Jugovzhodne in Centralne Evrope. V sodelovanju s Sekcijo za informatiko v okviru Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pa FIŠ letno sodeluje tudi pri pripravi Posveta dolenjskih in belokranjskih informatikov.