FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

ZIMSKE IN POLETNE ŠOLE

Za še bolj vedoželjne imamo dodatno ponudbo. Ker ni znanja nikoli dovolj, prirejamo različne dodatne izobraževalne dogodke. Vabimo vas, da obiščete naše zimske in poletne šole in na informatiko pogledate z drugega zornega kota.

Zimski tabor FIŠ/FUDŠ/FAM 2020

Zimski tabor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) in Fakultete za medije (FAM) je potekal v petek, 21. februarja 2020, na dislocirani enoti FUDŠ v Ljubljani. Več informacij in program si lahko preberete na povezavi.

Zimski tabor FIŠ in FUDŠ 2019

Tradicionalni Zimski tabor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) in Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je potekal v ponedeljek, 28. 1. 2019, na dislocirani enoti FUDŠ v Ljubljani. Več informacij in program si lahko preberete na povezavi.

Zimski tabor FIŠ in FUDŠ 2018

V petek, 2. februarja 2018, je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu potekal tradicionalni Zimski tabor FIŠ in FUDŠ. Udeleženci so tako sodelovali na delavnicah Jean Monnet Chair "Cultural Political Economy of Europe 2020" in Jean Monnet Center of Excellence "Innovations and Technology in Regional Development for Europe 2020". Slišali so tudi predstavitev Dane in Oldricha Vylupka (University of Life Sciences, Praga) o možnostih mednarodnih izmenjav z njihovo institucijo. Več preberite na povezavi.

Zimski tabor FUDŠ in FIŠ 2017

V petek, 27. in soboto, 28. januarja 2017, je na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici potekal Zimski tabor FUDŠ in FIŠ. Več informacij in program si lahko preberete na povezavi.

Mednarodna poletna šola 2017 - na temo modeliranja, simulacije in CAD

FIŠ skupaj s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru organizira mednarodno poletno šolo na temo modeliranja, simulacije in CAD, ki se bo odvijala septembra na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Več informacij najdete na tej povezavi, program pa je na voljo tukaj.

Zimski tabor FIŠ - FUDŠ - FAM 2016

Na Fakulteti za informacijske študije je med četrtkom, 28. 1. 2016 in soboto, 30. 1. 2016, potekal že šesti Zimski tabor FIŠ-FUDŠ-FAM, ki je hkrati prvi, ki je potekal v prostorih Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Dobrih 30 udeležencev Zimskega tabora, predvsem doktorski študenti in člani akademskega zbora omenjenih fakultet, so skozi vse tri dni lahko poslušali zanimiva predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter sodelovalo pri poučnih delavnicah in razpravah. Več preberite na povezavi.

Zimski tabor FIŠ - FUDŠ 2015

Fakulteta za informacijske študije in Fakulteta za uporabne družbene študije sta letos ponovno organizirali skupni Zimski tabor, ki je potekal od 29. do 31. januarja 2015 v Novi Gorici. Med predavatelji so bili dr. William O'Gorman  iz Irske, dr. Kai Brauer iz Avstrije, dr. Alberto Martinelli iz Italije, dr. Damijan Miklavčič iz Univerze v Ljubljani, dr. Dragana Miljković iz Inštituta Jožefa Štefana, Tomi Ilijaš in Vesna Kobal iz podjetja Arctur d. o. o., Jana Vodlan iz podjetja Adacta ter predavatelji s FIŠ in FUDŠ. Več preberite na povezavi.

Poletna šola 2014 – Kampus šola HPC

Kampus šola HPC je potekala od 7. do 11. 7. 2014 in sicer vzporedno na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Enotedenski program je bil namenjen izobraževanju na superračunalniku iz osnov vzporednega programiranja, uporabe Linux okolja na HPC, simulacij ... Izobraževanje se je izvajalo v sklopu projekta Kreativno jedro: Simulacije. Več preberite na povezavi.

Poletna šola 2013 – Vstopite v računalniška omrežja s CISCO Akademijo

Poletna šola je potekala od 8. do 13. 7. 2013. Tečaj je v sodelovanju s FIŠ izvedla CISCO akademija ŠC Novo mesto po programu CCNA exploration, ki celovito predstavi področje omrežnih tehnologij. Udeleženci so spoznali osnovne pojme in koncepte IP omrežij ter se usposobili za projektiranje, vzpostavitev, nastavitev in vzdrževanje manjših do srednje velikih računalniških omrežij. Po opravljenem tečaju so udeleženci pridobili mednarodno priznan certifikat podjetja CISCO po programu CCNA exploration. Več preberite na povezavi.

Zimska šola 2013 – Odkrivanje znanja v podatkih

Udeleženci zimske šole, ki je potekala od 28. 1. do 1. 2. 2013, so spoznali področje odkrivanja znanja v podatkih z uveljavljenimi mednarodnimi strokovnjaki in raziskovalci. Sodelovali smo z Institutom Jozef Stefan, Univerzo v Udinah, Univerzo v Zagrebu, Univerzo v Bologni in podjetjem RapidI iz Nemčije. Osnovni namen delavnic je bil udeležencem približati izzive in priložnosti in znanja, ki jih nudi področje odkrivanje znanja v podatkih za namene odkrivanja vzorcev pri izboljšanju poslovnih procesov, odkrivanju lastnosti uporabnikov in v namene tržnih raziskav. Več preberite na povezavi.

Zimski tabor FIŠ - FUDŠ 2013

Od petka, 15. marca, do nedelje, 17. marca 2013, je v hotelu Tartini v Piranu potekal  3. Zimski tabor 2013, v organizaciji Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Osrednja tematika letošnjega tabora je bila Kvantitativna metodologija v družboslovnem raziskovanju. Več preberite na povezavi.

Poletni šoli 2012 - Varnost računalništva v oblaku in Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah

Na obeh poletnih šolah so sodelovali domači in tuji gospodarstveniki s področja tehničnih ved kot tudi družboslovnih, pravnih in upravnih ved ter tuji visokošolski učitelji iz Slovenije ter dveh mednarodnih univerz: Velike Britanije in Hrvaške. Poletna šola Varnost računalništva v oblaku je potekala med 28. 6. in 2. 7. 2012 in je udeležence seznanila s prednostmi in tveganji, ki ga prinaša računalništvo v oblaku na področju varnosti, prožnosti in zasebnosti. Poletna šola Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah pa je potekala med 9. 8. in 12. 8. 2012 ter je udeležence seznanila s konceptom razvoja aplikacije za pametne naprave. Več preberite na povezavi.

Zimski tabor FIŠ - FUDŠ 2012

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu sta organizirali 2. ZIMSKI TABOR DRUŽBOSLOVJA, METODOLOGIJE IN INFORMATIKE, ki se je odvijal od 27. do 29. januarja 2012 v Zadru na Hrvaškem. Več preberite na povezavi.

Poletna šola 2011 - Razvoj aplikacij za mobilne platforme

Namen poletne šole je bil udeležence seznaniti s temeljnimi tehničnimi znanji s področja razvoja mobilnih aplikacij, s čimer so pridobili osnovno zavedanje o zmogljivostih mobilnih platform. Poleg tehničnih znanj so ves čas trajanja poletne šole skušali skupaj analizirati tudi različne pristope k uporabniški izkušnji. Več preberite na povezavi.

Zimski tabor FIŠ - FUDŠ 2011

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici sta organizirali 1. ZIMSKI TABOR DRUŽBOSLOVJA, METODOLOGIJE IN INFORMATIKE, ki se je odvijal od 28. do 30. januarja 2011 v Zadru na Hrvaškem. Več preberite na povezavi.

Poletna šola 2010 - Uvedba ERP sistemov v podjetja

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada Evropske Unije s področja razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja ter kakovosti, konkurenčnosti in odzivnosti visokega šolstva pripravila Poletno šolo FIŠ, ki se osredotoča na področje uvedbe projektov informacijskih tehnologij v podjetjih, s poudarkom na uvedbi ERP sistemov v podjetja. Delavnice poletne šole FIŠ so potekale od 5. 7. do 8. 7. 2010. Več preberite na povezavi

Zimska šola 2010

Med 22. in 26. februarjem 2010 je potekala Zimska šola, ki je bila namenjena dijakom in študentom. Izbirali so lahko med dvema sklopoma. V prvem so tutorsko razvili spletno aplikacijo za upravljanje direktnodemokratične skupnosti s pomočjo naprednih pristopov. Pri tem so temeljito spoznali tehnologije XHTML, XSLT, CSS, DOM, Javascript, C#, web services, microformats/RDFa, ter pristop k spletnem programiranju “mashup”. V drugem sklopu so se pripravljali na tekmovanje Imagine CUP.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«