FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Poletna šola 2010

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada Evropske Unije s področja razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja ter kakovosti, konkurenčnosti in odzivnosti visokega šolstva pripravila Poletno šolo FIŠ, ki se osredotoča na področje uvedbe projetkov informacijskih tehnologij v podjetjih, s poudarkom na uvedbi ERP sistemov v podjetja. Delavnice poletne šole FIŠ so potekale od 5. 7. do 8. 7. 2010.

Vsebina

Razdeljena je bila na 4 vsebinske sklope:

Prvi sklop

Drugi sklop

Tretji sklop

Četrti sklop

Poletna šola FIŠ je bila namenjena dodiplomskim študentom viskošolskega strokovnega in univeritetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi in podiplomskim študentom študijskega programa Informatike v sodobni družbi, kandidatom za mentorje za izvajanje študijskih praks ter strokovnjakom iz gospodarstva ter drugih ustanov. Število prijavljenih udeležencev je presegalo število 30 razpoložljivih mest, pri čemer je bilo število strokovnjakov iz prakse polovica. Udeleženci so poletno šolo uspešno zaključili z izdelavo projektne naloge, s katero so si pridobili tudi 6 ECTS kreditnih točk.

Predavatelji, ki so bili vključeni v izvedbo Poletne šole FIŠ, so priznani slovenski in mednarodni strokovnjaki tako iz gospodarstva kot znanosti: dr. Dejan Leskovšek, Jadranka Golob, mag. Martin Barbo in prof. dr. Miroslav Bača.

Zaradi pridobljenih sredstev Evropskega socialnega sklada Evropske Unije s področja razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja ter kakovosti, konkurenčnosti in odzivnosti visokega šolstva ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je FIŠ lahko udeležencem ponudil brezplačno kotizacijo za celotno Poletno šolo FIŠ.

Fotografije s Poletne šole so na voljo na Facebook strani fakultete.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Poletne šole FIŠ na naslovu poletnasola.fis.unm.si.

Vtisi udeležencev

Povsem naključno sem zvedel za poletno šolo FIŠ - in to prepozno, saj so bila vsa mesta že zasedena. Prijazno ste mi omogočili udeležbo na izobraževanju s področja, na katerem delam že 13 let. Hvala. Bilo je prijetno, poučno in zelo sproščeno. Z veseljem bi se udeležil tudi napovedane zimske šole...

Gregor Milivojevič

Poletna šola je dober primer obogatitve teoretičnih znanj o projektnem vodenju, ki si ga nabiramo skozi študijsko leto s praktičnimi izkušnjami strokovnjakov. Za vse, ki nas zanimajo ERP sistemi, je bila odlična priložnost, da skozi interakcijo s predavatelji in ostalimi udeleženci razširimo ter izmenjamo svoje znanje in izkušnje.

Ivan Arh