FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Naša zgodba

Začelo se je leta 2008

Fakulteta za informacijske študije je prvi steber javnega visokega šolstva v regiji Jugovzhodna Slovenija, saj je prva fakulteta v Novem mestu. Je tudi prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz. Ustanovljena je bila po Odloku o ustanovitvi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, katerega je 24. 6. 2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Študijske programe smo začeli izvajati v šolskem letu 2008/09, v katerem je bilo vpisanih 122 študentov, zdaj pa je vsako leto vpisanih približno 250 študentov. Izvajamo tri študijske programe I. stopnje: Informatika v sodobni družbi (VS in UN) ter Računalništvo in spletne tehnologije (VS). Prav tako pa tudi študijski program II. stopnje Informatika v sodobni družbi (MAG) in študijski program III. stopnje Informacijska družba (doktorski program).

Naši predavatelji in raziskovalci imajo široka znanja s svojih področij, izkušnje dela na evropskih projektih in iz gospodarstva ter se še naprej izpopolnjujejo na svojem strokovnem področju. Z raziskovalno dejavnostjo študentom in predavateljem omogočamo neposredno sodelovanje v ustvarjalnem procesu, kjer lahko razvijejo nove ideje, obogatijo vsebino predavanj ali pomagajo rešiti problem zunanjega naročnika. Pri raziskovalnem delu sodelujemo z gospodarstvom in ostalimi strateškimi partnerji, s katerimi razvijamo sodobne, aplikativne in razvojno naravnane projekte.

Nemirni duh iskanja resnice, iskanja jasnih rešitev in novih poti je v nas večno prisoten. Vabimo vas, da se nam pridružite kot študent ali predavatelj, da sodelujete pri naših raziskavah ali da uporabite strokovna znanja naših treh inštitutov.