FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Naša zgodba

Začelo se je leta 2008

Fakulteta za informacijske študije je prvi steber javnega visokega šolstva v regiji Jugovzhodna Slovenija, saj je prva fakulteta v Novem mestu. Je tudi prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz. Ustanovljena je bila po Odloku o ustanovitvi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, katerega je 24. 6. 2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Študijske programe smo začeli izvajati v šolskem letu 2008/09, v katerem je bilo vpisanih 122 študentov. Izvajamo tri študijske programe I. stopnje: Informatika v sodobni družbi (VS in UN) ter Računalništvo in spletne tehnologije (VS). Prav tako pa tudi študijski program II. stopnje Informatika v sodobni družbi (MAG) in študijski program III. stopnje Informacijska družba (doktorski program).

Kakovostno pedagoško in raziskovalno delo

Naši predavatelji in raziskovalci imajo široka znanja s svojih področij, izkušnje dela na evropskih projektih in iz gospodarstva ter se še naprej izpopolnjujejo na svojem strokovnem področju. Z raziskovalno dejavnostjo študentom in predavateljem omogočamo neposredno sodelovanje v ustvarjalnem procesu, kjer lahko razvijejo nove ideje, obogatijo vsebino predavanj ali pomagajo rešiti problem zunanjega naročnika. Pri raziskovalnem delu sodelujemo z gospodarstvom in ostalimi strateškimi partnerji, s katerimi razvijamo sodobne, aplikativne in razvojno naravnane projekte.

Stremimo k odličnosti

FIŠ prepoznava svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Kakovost sistema vodenja na FIŠ sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:

Operativni načrt izboljšanja kakovosti FIŠ

FIŠ bo izvajala načrt izboljšanja kakovosti s pomočjo samoevalvacije na osnovi Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. Pri oblikovanju in izvajanju operativnega načrta izboljšanja kakovosti FIŠ bodo aktivno vključeni tudi študentje, ki jih bo v komisijo za kakovost in evalvacijo predlagal Študentski svet. Predvsem pa bo sodelovanje s študenti vzpostavljeno v sklopu iskanja priložnosti za izboljšanje kakovosti vseh aktivnosti na FIŠ. Postopke samoevalvacije bomo izvajali vsako leto in sicer v naslednjih sklopih:

Vabimo vas, da se nam pridružite kot študent ali predavatelj, da sodelujete pri naših raziskavah ali da uporabite strokovna znanja naših treh inštitutov.