FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Naša zgodba

Začelo se je leta 2008

Fakulteta za informacijske študije je prvi steber javnega visokega šolstva v regiji Jugovzhodna Slovenija, saj je prva fakulteta v Novem mestu. Je tudi prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz. Ustanovljena je bila po Odloku o ustanovitvi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, katerega je 24. 6. 2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Študijske programe smo začeli izvajati v šolskem letu 2008/09, v katerem je bilo vpisanih 122 študentov. Izvajamo tri študijske programe I. stopnje: Informatika v sodobni družbi (VS in UN) ter Računalništvo in spletne tehnologije (VS). Prav tako pa tudi študijski program II. stopnje Informatika v sodobni družbi (MAG) in študijski program III. stopnje Informacijska družba (doktorski program).

Kakovostno pedagoško in raziskovalno delo

Naši predavatelji in raziskovalci imajo široka znanja s svojih področij, izkušnje dela na evropskih projektih in iz gospodarstva ter se še naprej izpopolnjujejo na svojem strokovnem področju. Z raziskovalno dejavnostjo študentom in predavateljem omogočamo neposredno sodelovanje v ustvarjalnem procesu, kjer lahko razvijejo nove ideje, obogatijo vsebino predavanj ali pomagajo rešiti problem zunanjega naročnika. Pri raziskovalnem delu sodelujemo z gospodarstvom in ostalimi strateškimi partnerji, s katerimi razvijamo sodobne, aplikativne in razvojno naravnane projekte.

Stremimo k odličnosti

FIŠ prepoznava svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Kakovost sistema vodenja na FIŠ sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:

Operativni načrt izboljšanja kakovosti FIŠ

FIŠ bo izvajala načrt izboljšanja kakovosti s pomočjo samoevalvacije na osnovi Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. Pri oblikovanju in izvajanju operativnega načrta izboljšanja kakovosti FIŠ bodo aktivno vključeni tudi študentje, ki jih bo v komisijo za kakovost in evalvacijo predlagal Študentski svet. Predvsem pa bo sodelovanje s študenti vzpostavljeno v sklopu iskanja priložnosti za izboljšanje kakovosti vseh aktivnosti na FIŠ. Postopke samoevalvacije bomo izvajali vsako leto in sicer v naslednjih sklopih:

Vabimo vas, da se nam pridružite kot študent ali predavatelj, da sodelujete pri naših raziskavah ali da uporabite strokovna znanja naših treh inštitutov.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.