FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Naše vrednote

Akademska svoboda: Pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj.

Resnicoljubnost: Resnicoljubnost je glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način.

Avtonomnost: Neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških centrov moči.

Odgovornost: Zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju akademskih standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote.

Odličnost: Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete.

Kolegialnost: Pripadnost sodelavcev in študentov fakulteti, medsebojno spoštovanje in razumevanje.

Intelektualna poštenost: Spoštovanje intelektualnega dela drugih raziskovalcev in pravil citiranja.

Dostojanstvo: Ponos in osebna čast sta vodili, ki usmerjata delovanje vseh členov fakultete.

Transparentnost: Odprto poslovanje, kjer so razvidni postopki in je jasen tok procesov.

Trajnostni razvoj: Ustvarjanje novega znanja za inovativno reševanja družbenih in tehnoloških problemov, ki spodbujajo k vseobsežnemu trajnostnemu razvoju družbe.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.