FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Vizija in poslanstvo

Vizija usmerja naše delovanje in nam kaže pot naprej, poslanstvo opisuje naše lastnosti. Združena v eno, opredeljujeta Fakulteto za informacijske študije: 

Smo akademska ustanova, ki sintetizira družboslovna, informacijska in računalniška znanja. Postavljamo temelje  in razširjamo obzorja sodobne družbe, kateri prispevamo skozi vzgojo, izobraževanje in raziskovanje na najvišji ravni. Zavezani smo k doseganju odličnosti. Zavedamo se naše vloge v trajnostnem razvoju lokalnega dolenjskega in slovenskega okolja. Leta 2020 bomo primerljivi z uglednimi akademskimi inštitucijami JV Evrope.