FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

E-mail: biljana.mileva@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 91567


Diplomirala je leta 2002 na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Skopju, Makedonija, kjer je tudi magistrirala. Svojo doktorsko nalogo z naslovom "Od kvalitativnih do kvantitativnih metod vrednotenja v večparametrskih odločitvenih modelih" je uspešno zagovarjala leta 2013 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Je avtorica in soavtorica več raziskovalnih člankov, ki so bili predstavljeni na znanstvenih konferencah. Gostovala in poučevala je tudi na Univerzi v Plymouthu, v Veliki Britaniji. Trenutno je raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu ter na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. 

 

1. letnik

Uvod v algoritme

Predmet obravnava vlogo algoritmov v računalništvu in obsega pregled algoritmov in njihovo mesto v sodobnih računalniških sistemih, definicijo algoritma in primere ter algoritme kot tehnologijo. Študentje spoznajo osnovne algoritemske pristope v psevdo jeziku, pa tudi funkcije preko algoritmov. V okviru predmeta so predstavljene osnovne podatkovne strukture in algoritmi za delo z njimi. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v algoritme

Predmet Uvod v algoritme študente seznani z osnovnimi podatkovnimi strukturami in računalniškimi algoritmi. Tako se študentje seznanijo s podatkovnimi strukturami, kot so tabele, seznami, skladi, drevesa, kopice in grafi. Prav tako spoznajo algoritme za urejanje, iskanje (izčrpno in požrešno) in algoritme na grafih. Pri algoritmih pogledajo tudi testiranje pravilnosti algoritmov, ocenjevanje časovne in prostorske zahtevnosti, rekurzijo, vzporedno izvajanje in Huffmanovo kodiranje. S pridobljenimi znanji so študentje sposobni samostojnega reševanja realnih problemov z uporabo primernih podatkovnih struktur in algoritmov. Povezava na učni načrt.

Operacijski sistemi

Predmet študente seznani z osnovnimi zakonitostmi operacijskih sistemov, ki stojijo za vsakim računalniškim sistemom, in predstavi zgradbo ter delovanje računalnika (pomnilnik in shranjevanje podatkov, zaščita in varnost sistema). Študentje obravnavajo operacijski sistem GNU Linux, programski jezik C, OS X, Android in jih tudi primerjajo med sabo. Na vajah v praksi spoznajo konkretne protokole in orodja, o katerih se učijo na predavanjih. Pripravijo in predstavijo tudi projekt, kjer preučijo določeno vsebinsko področje ali rešijo konkreten problem. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Odkrivanje znanja v podatkih

Predmet študente seznani s procesom odkrivanja znanja v podatkih in njegovo arhitekturo (metode in proces odkrivanja znanja, naloge in aplikacije podatkovnega rudarjenja, modeli odkrivanja znanja). Predstavi osnove strojnega učenja ter tehnike podatkovnega rudarjenja (asociacijska pravila, odločitvena drevesa, najbližji sosed, Bayesova klasifikacija, analiza grozdenja). Študenti prav tako spoznajo podatkovna skladišča, podatkovno kocko in analize tipa OLAP. Študentje pripravijo študijo realnih primerov odkrivanja znanja iz podatkov, spletnih virov oz. besedil. Povezava na učni načrt.