FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

asist. Cristian Gangaliuc

E-mail: cristian.gangaliuc@fis.unm.si

Govorilne ure: po dogovoru

Cristian je asistent in doktorski študent na FIŠ. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na inovacije in madnarodno vrednostno verigo kot del regionalne razvojne teorije. V študijskem letu 2018-19 je asistent pri predmetih Teorija informacijske družbe in Uporabniška izkušnja.

--------------------------------------

Cristian is an assistant and a PhD fellow at FIS. His research is focused in the field of
Innovation and International Value Chain as a part or Regional Development Theories.
Currently he is assisting at Theory of Information Society and User Experience Design
Courses. Cristian’s educational background is in Data Analysis and Research Design in Social
Sciences, as well as in Political Sciences, acquired in Cluj-Napoca, Romania. The field of
expertise include sociological methodology, political theory, analysis of public policy and
political parties’ behaviour.

2. letnik

Teorije informacijske družbe

Predmet na temeljni ravni obravnava informacijsko družbo in jo postavi v kontekst splošnega družbenega življenja ter kulturne, ekonomske in politične sfere. Študentje spoznajo sestavne elemente in načela delovanja informacijske družbe, z omrežji, sistemi in tehnologijo. Primerjajo značilnosti sodobne informacijske družbe s prejšnjimi družbenimi strukturami, predvsem glede na klasično modernost in industrijsko družbo. Pri predmetu opravljajo tako eksperimentalne kot seminarske vaje, kjer s študijami primerov in seminarsko nalogo oziroma z več krajšimi nalogami poglobijo znanje. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Fundraising

Finančna sredstva so osnova za zagon posla in predmet govori prav o tem – kako pridobiti sredstva za razvoj projektov. Možnosti je več, saj obstaja kar nekaj skladov in programov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte (Okvirni program, Eureka, Competitiveness and Innovation Programme, Evropski strukturni skladi, nacionalni razpisi: MVŠZT, ARRS, MG in TIA). Pri tem lahko sodelujemo tudi z drugimi partnerji kot so posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država. Predmet predstavi sam proces priprave projekta in projektne dokumentacije ter osnove administrativno-finančnega vodenja projekta. Na koncu študentje znajo pripraviti projekt za prijavo na programe/sklade EU, kar pokažejo skozi pripravo in predstavitev lastnega projekta. Povezava na učni načrt.