FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

pred. mag. Marko Potokar

pred. mag. Marko Potokar

E-mail: marko.potokar@ifit.si
Govorilne ure: po dogovoru


Končal je univerzitetni študij informatike, leta 2004 pa magistrski študij informacijsko upravljalskih ved, smer operacijske raziskave. Praktična znanja na področju informatike in računalništva si je nabiral v  podjetjih transportne, finančne, informacijske in trgovske stroke kot računalniški operater, sistemski inženir, razvojnik aplikativne programske opreme ter kot vodja razvoja, vodja produkcije in vodja nadzora in podpore informacijskih sistemov. Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004 kot varnostni inženir informacijske zaščite, vodja službe za upravljanje tveganj in vodja informacijske varnosti. V letih 2010/11 je deloval na področju varovanja informacij, osebnih podatkov, ljudi in premoženja kot vodja korporativne varnostne službe. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji.

Med drugim je vodil in sodeloval v projektih vzpostavitve sistema vodenja varovanja informacij po standardu ISO/IEC 27001, neprekinjenosti poslovanja po standardu BS 25999, uvedbi revizijske sledi, doseganju skladnosti z ZVOP-1, uvedbi sistema upravljanja operativnih tveganj in doseganja skladnosti s standardom s področja varnosti kartičnega poslovanja. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijske varnosti ter operacijskih raziskav ter habilitiran predavatelj na višjih šolah in fakultetah. Njegovo raziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijske varnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij na varnost in zasebnost. Opravljen ima izpit za notranjega presojevalca za varnostni standard ISO/IEC 27001 in je član strokovnega sveta Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij.

V študijskem letu 2018/19 je izvajalec vaj pri predmetu Uvod v informatiko ter predmetu Baze podatkov in modeliranje podatkov na študijskih programih Informatika v sodobni družbi (VS) in Računalništvo in spletne tehnologije (VS). 

 

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) ter sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo tudi empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Administracija podatkovnih baz

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne principe delovanja in administracije sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami (SUPB) in jih pripraviti na samostojno administracijo manjšega SUPB. Tako študentje pregledajo tipe in naloge administratorjev SUPB, načrtovanje fizične podatkovne baze in aplikativne zahteve, spoznajo pomembnost shranjevanja in obnavljanja podatkov ter principe zagotavljanja konsistentnosti podatkov in upravljanja s transakcijami. Na vajah študentje spoznajo aktualna programska orodja za administracijo podatkovnih baz in jih uporabijo za reševanje konkretnih problemov, izdelajo tudi projekt, ki vključuje konkreten SUPB, ki ga študentje v celoti instalirajo ter administrirajo. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v informatiko

Predmet Uvod v informatiko predstavi osnovne informacijske sisteme, njihove značilnosti, učinke in standarde. Izpostavi tudi vprašanja varnosti in etičnosti sistemov. Študentje spoznajo aparaturno opremo, sistemsko in uporabniško programsko opremo, več nivojev programskih jezikov, organizacijo podatkov (podatkovne baze), delovanje omrežij (intranet in extranet) in sodobne varnostne mehanizme. Spoznajo tudi principe delovanja računalnikov z Von Neumannovo arhitekturo in izdelavo algoritmov. Na laboratorijskih vajah študentje izvajajo konkretno delo na računalniku, kjer osvojijo znanje o programski opremi, osnovnih orodjih za razvoj programskih rešitev ter bazah podatkov. Pri predmetu pripravijo in zagovarjajo empirično seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Projekti informacijskih tehnologij

Študentje osnovno znanje o projektnem delu nadgradijo s poznavanjem informacijsko komunikacijskih orodij za vodenje projektov, ki jih tudi aktivno uporabljajo na vajah. Spoznajo postopke projektnega vodenja, organiziranja, delovanja in komuniciranja s projektno skupino, identifikacije naročnikovih zahtev, razvoja načrta projekta informacijskih tehnologij, sistemski pristop v upravljanju projektov, monitoring projekta in nadzor ter upravljanje tveganj v projektih IT. Tako so sposobni pripraviti in voditi projekt informacijskih tehnologij, nadzirati izvajanje projektov informacijskih tehnologij in pri tem uporabljati ustrezno tehnologijo za vodenje projektov. Povezava na učni načrt.

Varnost elektronskega poslovanja

Predmet Varnost elektronskega poslovanja študente seznani z elektronskim poslovanjem (infrastrukturna podpora, simetrični in asimetrični tajnopisni sistemi) ter z osnovami varnosti elektronskega poslovanja in informacijskih sistemov (načrtovanje in razvoj varnih sistemov e-poslovanja). Predstavi tudi organizacijske, pravne in etične vidike elektronskega poslovanja. Študentje pripravijo seminarsko nalogo in pokažejo svoje znanje uporabe sodobne varnostne tehnologije pri elektronskem poslovanju, sposobnosti analize stanja in ocene varnostnih tveganj, da lahko pripravijo varnostni načrt za celovito upravljanje informacijske varnosti. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Računalniška forenzika

Predmet predstavi osnove računalniške forenzike in potrebno tehnologijo za njeno izvajanje. Študentje spoznajo digitalne dokaze, načine njihovega zbiranja v različnih sistemih (Windows, Linux, malware, GSM in mobilne naprave, Internet) in morebitne kršitve oziroma zločine. Vsebina je predstavljena na konkretnih primerih, saj je večina podjetij še vedno slabo obveščenih o računalniški forenziki in o biometričnih podatkih. Študentje skozi predavanja, vaje in seminarsko nalogo razvijejo sposobnosti forenzične analize različnih sistemov in uporabe ustreznih orodij. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Računalniška forenzika

Predmet predstavi osnove računalniške forenzike in potrebno tehnologijo za njeno izvajanje. Študentje spoznajo digitalne dokaze, načine njihovega zbiranja v različnih sistemih (Windows, Linux, malware, GSM in mobilne naprave, Internet) in morebitne kršitve oziroma zločine. Vsebina je predstavljena na konkretnih primerih, saj je večina podjetij še vedno slabo obveščenih o računalniški forenziki in o biometričnih podatkih. Študentje skozi predavanja, vaje in seminarsko nalogo razvijejo sposobnosti forenzične analize različnih sistemov in uporabe ustreznih orodij. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.