FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

asist. Peter Zupančič

E- mail: peter.zupancic91@gmail.com

asist. Peter Zupančič, mag. družb. inf.

Spletni in mobilni razvijalec, ki ima tudi strast do poučevanja o spletnih tehnologijah. Zaključil dodiplomski, kakor tudi podiplomski študij na fakulteti za informacijske študije Novo mesto. Za sabo ima večje število različnih projektov na katerih deluje, med drugim razvijalec znanega imenika gostinskih ponudnikov Malcajt, katerega je predstavil tudi v svojem magistrskem delu ter evidence delovnega časa MojeUre. Po podjetjih izvaja tudi različne tečaje, ki se tičejo razvoja spletnih strani in aplikacij.

V študijskem letu 2018/19 je izvajalec vaj pri predmetih Spletnega programiranja.

2. letnik

Analiza omrežij

Pri predmetu Analiza omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

Spletno programiranje

Predmet Spletno programiranje (Oblikovanje in programiranje spletnih strani*) študentom predstavi konkretne procese programiranja, kot so jezik HTML, slogovne predloge CSS, jezik JavaScript in objektni model DOM, jezik PHP in poizvedovalni jezik SQL, ki jih uporabljamo za oblikovanje spletnih strani, programiranje na strežniku ali pri klientu ter pri oblikovanju podatkovnih baz. V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati dinamično spletno stran. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer sami preizkusijo predavano snov. Povezava na učni načrt. 

1. letnik

Spletno programiranje 1

Predmet Spletno programiranje študentom predstavi konkretne procese programiranja z jeziki  HTML, XML, XHTML, SVG, HTML 5, principe za oblikovanje spletnih strani in spletnega programiranja pri klientu (jezik JavaScript, Objektni model DOM, Tehnologija AJAX, Podatkovni format JSON). V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati vzorčno spletno aplikacijo. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer bodo sami preizkusili predavano snov. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Spletno programiranje 2

Pri predmetu Spletno programiranje 2 študentje poglobijo poznavanje delovanja Interneta in svetovnega spleta ter razvijejo sposobnosti dela s tehnologijami za spletno programiranje in razvoj dinamičnih aplikacij. Študentje se operativno ukvarjajo s programskimi jeziki za spletno programiranje na strani klienta in strežnika, kot so jezik PHP za spletno programiranje na strežniku, jezik SQL za relacijske podatkovne baze, spletno ogrodje Django, arhitektura Model-View-Controller ter predloge na primeru sistema za predloge Smarty. Predmet ponudi tudi splošen pregled varnosti spletnih aplikacij, uporabe piškotkov in delovanja uporabniške seje. Študentje pripravijo še seminarsko nalogo, kjeruporabijo standardne podatkovne strukture in algoritme, po opravljenem predmetu pa so sposobni izdelati dinamično spletno stran. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Analiza omrežij

Pri predmetu Analiza omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za  analizo omrežij. Študentje spoznajo najsodobnejše računalniške programe za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

Spletno programiranje

Predmet Spletno programiranje študentom predstavi konkretne procese programiranja, kot so spletna ogrodja, DTD, jezik HTML, slogovne predloge CSS, jezik XML, jezik JavaScript in objektni model DOM, jezik PHP in poizvedovalni jezik SQL, ki jih uporabljamo za oblikovanje spletnih strani, programiranje na strežniku ali pri klientu ter pri oblikovanju podatkovnih baz. V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati dinamično spletno stran. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer bodo sami preizkusili predavano snov. Povezava na učni načrt.