FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

asist. Robi Brglez

E-mail: robi.brglez@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru


Leta 2011 je diplomiral in leta 2015 magistriral na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Med leti 2014 in 2017 je opravljal naloge sekretarja Sveta za Radiodifuzijo RS. V letu 2015 je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici strokovno in koordinacijsko sodeloval pri projektu Socialno podjetništvo v Sloveniji: Gonilniki in zaviralci njegovega razvoja. S Fakulteto za informacijske študije v študijskem letu 2017/18 sodeluje pri izvajanju vaj pri predmetih Teorija organizacije, Podjetništvo in ePodjetništvo.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije proučuje organizacijo, kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Predstavi njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Podjetništvo (Osnove podjetništva*)

Podjetništvo (Osnove podjetništva*) najprej predstavi razvoj podjetništva od klasičnega do sodobnega, razložijo mesto in vlogo podjetništva v gospodarstvu ter opredelijo osnovne pojme, kot so podjetnik, poslovna priložnost, poslovni načrt, poslovni proces. Študentje tako pridobijo vpogled v bistvo dobrih poslovnih običajev, njihovo vlogo, mesto in pomen za uspešno poslovanje, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih. Pridobljeno znanje študentje pokažejo tudi v praksi, saj pri predmetu izdelajo in zagovarjajo lasten poslovni načrt. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije najprej predstavi samo organizacijsko znanost, nato pa še konkretno organizacijo – njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Podjetništvo

Predmet Podjetništvo najprej predstavi razvoj podjetništva od klasičnega do sodobnega, razloži mesto in vlogo podjetništva v gospodarstvu ter opredeli osnovne pojme, kot so podjetnik, poslovna priložnost, poslovni načrt, poslovni proces, upravljanje z razvojem, družbena odgovornost podjetništva. Študentje tako pridobijo vpogled v bistvo dobrih poslovnih običajev, njihovo vlogo, mesto in pomen za uspešno poslovanje. Pridobljeno znanje študentje pokažejo tudi v praksi, saj pri predmetu izdelajo in zagovarjajo lasten poslovni načrt. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.