FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

asist. Urška Fric

asist. Urška Fric

E-mail: urska.fric@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37538


Urška Fric je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času študija je na področju papirne industrije za svoje izume pridobila tri patente. Danes je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) raziskovalka in višja asistentka za področje informacijskih študij ter vodja Platforme e-Simbioza, kot trenutno edine tovrstne platforme za podporo krožnemu gospodarstvu Slovenije, ki je z vključitvijo v poročilo Evropske komisije o raziskavi vseevropskih dobrih praks priznana tudi na mednarodni ravni.

Njeno raziskovalno področje je v pretežni meri usmerjeno v industrijsko simbiozo in proučevanje vzpostavljanja industrijsko simbiotskih omrežij ob vplivu socio-kulturnih dejavnikov, zadnjih nekaj let, pa je raziskovalno aktivna na področju intelektualne lastnine oz. prenosa znanja in tehnologij med raziskovalno in gospodarsko sfero.

Od januarja 2019 je na FIŠ vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki je partner Konzorcija za prenos tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom (JRO KTT). 

1. letnik

Analiza kvalitativnih podatkov

Predmet študente seznani z naravo kvalitativnega raziskovanja, obravnava izbrane teme iz filozofije znanosti, etiko, razmerje med teorijo in raziskovanjem ter zanesljivost in veljavnost v kvalitativnem raziskovanju. Študentje spoznajo vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju, etnografijo in opazovanje z udeležbo, intervjuje v kvalitativnem raziskovanju. Obravnavajo se fokusne skupine in jezik v kvalitativnem raziskovanju. Predstavljena je tudi kvalitativna analiza podatkov in računalniško podprta kvalitativna analiza. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.