FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Urška Fric

doc. dr. Urška Fric

E-mail: urska.fric@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37538


Urška Fric je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času študija je na področju papirne industrije za svoje izume pridobila tri patente. Doktorirala je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

Danes je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) raziskovalka in docentka za področje informacijskih študij ter vodja Platforme e-Simbioza, kot trenutno edine tovrstne platforme za podporo krožnemu gospodarstvu Slovenije. Z vključitvijo v poročilo Evropske komisije o raziskavi vseevropskih dobrih praks je Platforma e-Simbioza priznana tudi na mednarodni ravni. 

Njeno raziskovalno področje je v pretežni meri usmerjeno v industrijsko simbiozo in proučevanje vzpostavljanja industrijsko simbiotskih omrežij, zadnjih nekaj let, pa je raziskovalno aktivna na področju intelektualne lastnine oz. prenosa znanja in tehnologij med raziskovalno in gospodarsko sfero. Od januarja 2019 je na FIŠ vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki je partner Konzorcija za prenos tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom (JRO KTT).

1. letnik

Sodobni družbeni trendi

Predmet Sodobni družbeni trendi študente seznani s temeljnimi pojmi in koncepti, ki so povezani z družbenim razvojem, z značilnostmi ustroja in dinamike sodobnih družb (postindustrijska družba, družba znanja). Predstavi dejavnike, ki vplivajo na razvojno uspešnost, globalne družbene trende: spremembe na političnem, ekonomskem, socialnem in kulturnem področju kot posledica globalizacije in specifike družbenega razvoja v postkomunističnih družbah: demokratizacija, privatizacija, evropeizacija. Dotakne se tudi teme strukturnih sprememb slovenske družbe: modernizacija, komunizem, tranzicija, vključitev v EU. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Analiza kvalitativnih podatkov

Predmet študente seznani z naravo kvalitativnega raziskovanja, obravnava izbrane teme iz filozofije znanosti, etiko, razmerje med teorijo in raziskovanjem ter zanesljivost in veljavnost v kvalitativnem raziskovanju. Študentje spoznajo vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju, etnografijo in opazovanje z udeležbo, intervjuje v kvalitativnem raziskovanju. Obravnavajo se fokusne skupine in jezik v kvalitativnem raziskovanju. Predstavljena je tudi kvalitativna analiza podatkov in računalniško podprta kvalitativna analiza. Povezava na učni načrt.

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem); pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje. Povezava na učni načrt.