FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Ana Hafner

E-mail: ana.hafner@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 29648


Izobrazba

  • 2014: doktorica sociologije, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Slovenija. Doktorska disertacija: Globalizacija trga in pravic intelektualne lastnine in zaton neodvisnih izumiteljev.
  • 2002: univ. dipl. sociologinja, Univerza v Ljubljani, Slovenija. Diplomsko delo: Seksistična (re)konstrukcija bipolarnosti osebnostnih lastnosti.

Raziskovalna področja

  • Izumitelji in izumi.
  • Varstvo pravic intelektualne lastnine in prenos tehnologij.
  • Študije spolov.

Objave

  1. A. Ivančič, D. Podmenik, A. Hafner. Independent inventors, social capital, and knowledge transfer : the case of Slovenia. Innovation, 27(3) (2014), 238-253, doi: 10.1080/13511610.2014.943161.
  2. M. Pucelj, A. Jusić, A. Hafner, J. Čehovin Zajc. Islamic State's interpretation of Islam and Islamic law concerning women's rights. Teorija in praksa, 54 (1) (2017), 162-178, 191. 
  3. A. Ivančič, D. Podmenik, A. Adam, A. Hafner. Independent inventors and their position in the national/regional innovation system : a case study of Slovenia. V: F. Adam, Frane (ur.), H. Westlund (ur.). Innovation in socio-cultural context, (Routledge advances in sociology, 84). New York; London: Routledge (2013).
  4. A. Hafner. Community patent : the perspective of small players in a patent system. V: U. Pinterič (ur.), D. Iancu (ur.), A. Pandiloska Jurak (ur.). Odsevi globalne negotovosti = Global instability reflections. Ljubljana: Vega (2009), 405-420. 
  5. F. Adam, U. Gojkovič, A. Hafner, T. Pustovrh, J. Čehovin Zajc. Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja. Ljubljana: IRSA (2014).

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.