FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Izr. prof. dr. Igor Bernik

Izr. prof. dr. Igor Bernik

E-mail: igor.bernik@fvv.uni-mb.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 16312

Igor Bernik je izredni profesor, prodekan za izobraževalno dejavnost in vodja Katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Doktoriral je iz upravljanja informacijskih sistemov Univerze v Mariboru. Njegova raziskovalna področja so informacijski sistemi, kibernetska varnost in obravnavanje poslovnih zahtev o ozaveščanju procesov zagotavljanja kibernetske varnosti. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih revijah in konferencah ter avtor knjige Cybercrime and Cyberwarfare, ki jo je leta 2014 objavila založba Wiley.

1. letnik

Varnost elektronskega poslovanja

Predmet Varnost elektronskega poslovanja študente seznani z elektronskim poslovanjem (infrastrukturna podpora, simetrični in asimetrični tajnopisni sistemi) ter z osnovami varnosti elektronskega poslovanja in informacijskih sistemov (načrtovanje in razvoj varnih sistemov e-poslovanja). Predstavi tudi organizacijske, pravne in etične vidike elektronskega poslovanja. Študentje pripravijo seminarsko nalogo in pokažejo svoje znanje uporabe sodobne varnostne tehnologije pri elektronskem poslovanju, sposobnosti analize stanja in ocene varnostnih tveganj, da lahko pripravijo varnostni načrt za celovito upravljanje informacijske varnosti. Povezava na učni načrt.