FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Katarina Rojko

E-mail: katarina.rojko@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru


1. letnik

Sodobni družbeni trendi

Predmet Sodobni družbeni trendi obravnava temeljne pojme in koncepte, povezane z družbenim razvojem. Študentje spoznajo značilnosti ustroja in dinamike sodobne družbe: diferenciacijo, integracijo, konflikt, konsenz. Predmet predstavi tudi globalne politične trende in vpliv tehnoloških sprememb na družbeni razvoj (poudarek na vlogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij) ter specifike družbenega razvoja v postkomunističnih družbah: demokratizacija, privatizacija, evropeizacija. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Projektni menedžment

Pri predmetu Projektni menedžment (Menedžment projektov*) študentje spoznajo osnove projektov kot časovno omejenih dogodkov z določenimi cilji in viri za izvedbo. Skozi faze projekta se naučijo opredeliti cilje in način izvajanja projektov, spoznajo vrste vodenja projektov ter oblikovanja in delovanja projektnih timov. Pridobljeno znanje uporabijo za razumevanje poslovnih procesov (projekt kot enkratni poslovni proces, projekti pri postopku vpeljave inovacij). Pri tem sta pomembna tudi delovanje projektnega informacijskega sistema in urejena projektna dokumentacija. Študentje poleg aktivne udeležbe na predavanjih in vajah izvedejo še študijo primera z uporabo osnovne programske opreme. Povezava na učni načrt.

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Delovna praksa

Delovna praksa omogoči študentom delo v izbrani organizaciji v realnem delovnem okolju. Tako pridobijo praktično znanje in izkušnje v poslovnem procesu podjetja, razvijejo odgovornost, strokovni pristop, samoiniciativnost, občutek timskega dela, uporabijo teoretična znanja in praktične izkušnje pridobljene med študijem ter se seznanijo z osnovnimi dejstvi organizacije. Poleg splošnih značilnosti organizacije ugotovijo, kako v realnosti delujejo informacijski sistemi in oddelki za informatiko, e-poslovanje, baze podatkov, spletne strani, kakšno tehnologijo in programsko opremo uporabljajo, kako se postavi aplikacije, kako je poskrbljeno za varnost in kakovost. Delovna praksa je ocenjena na podlagi ocene mentorja izbrane organizacije in pisnega poročila z zagovorom o sami praksi. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Projektni menedžment (Menedžment projektov*)

Pri predmetu Projektni menedžment (Menedžment projektov*) študentje spoznajo osnove projektov kot časovno omejenih dogodkov z določenimi cilji in viri za izvedbo. Skozi faze projekta se naučijo opredeliti cilje in način izvajanja projektov, spoznajo vrste vodenja projektov ter oblikovanja in delovanja projektnih timov. Pridobljeno znanje uporabijo za razumevanje poslovnih procesov (projekt kot enkratni poslovni proces, projekti pri postopku vpeljave inovacij). Pri tem sta pomembna tudi delovanje projektnega informacijskega sistema in urejena projektna dokumentacija. Študentje poleg aktivne udeležbe na predavanjih in vajah izvedejo še študijo primera z uporabo osnovne programske opreme. Povezava na učni načrt.

ePoslovanje (Poslovanje v elektronski dobi*)

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

Delovna praksa

Delovna praksa omogoči študentom delo v izbrani organizaciji v realnem delovnem okolju. Tako pridobijo praktično znanje in izkušnje v poslovnem procesu podjetja, razvijejo odgovornost, strokovni pristop, samoiniciativnost, občutek timskega dela, uporabijo teoretična znanja in praktične izkušnje pridobljene med študijem ter se seznanijo z osnovnimi dejstvi organizacije. Poleg splošnih značilnosti organizacije ugotovijo, kako v realnosti delujejo informacijski sistemi in oddelki za informatiko, e-poslovanje, baze podatkov, spletne strani, kakšno tehnologijo in programsko opremo uporabljajo, kako je poskrbljeno za varnost in kakovost. Delovna praksa je ocenjena na podlagi ocene mentorja izbrane organizacije in pisnega poročila z zagovorom o sami praksi. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

Projektni menedžment

Pri predmetu Projektni menedžment študentje spoznajo osnove projektov kot časovno omejenih dogodkov z določenimi cilji in viri za izvedbo. Skozi faze projekta se naučijo opredeliti življenjski cikel projekta, projektno organizacijo, procese projektnega vodenja, strukturirano členitev dela, mrežni diagram in analizo kritične poti, tehnike ocenjevanja stroškov in proračuna projekta, spremljanje projekta, projektna tveganja. Pridobljeno znanje uporabijo za razumevanje poslovnih procesov (projekt kot enkratni poslovni proces, projekti pri postopku vpeljave inovacij). Študentje poleg aktivne udeležbe na predavanjih in vajah izvedejo še študijo primera z uporabo osnovne programske opreme. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

Projektni menedžment

Pri predmetu Projektni menedžment študentje spoznajo osnove projektov kot časovno omejenih dogodkov z določenimi cilji in viri za izvedbo. Skozi faze projekta se naučijo opredeliti življenjski cikel projekta, projektno organizacijo, procese projektnega vodenja, strukturirano členitev dela, mrežni diagram in analizo kritične poti, tehnike ocenjevanja stroškov in proračuna projekta, spremljanje projekta, projektna tveganja. Pridobljeno znanje uporabijo za razumevanje poslovnih procesov (projekt kot enkratni poslovni proces, projekti pri postopku vpeljave inovacij). Študentje poleg aktivne udeležbe na predavanjih in vajah izvedejo še študijo primera z uporabo osnovne programske opreme. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Sistemi ePoslovanja B2C in B2B

Sistemi e-poslovanja B2C in B2B najprej povzamejo splošno opredelitev e-poslovanja v informacijski družbi in virtualnih organizacijah, zahteve po ustrezni tehnologiji in arhitekturni podpori e-poslovanja ter standarde, varnost, pravni redi in etična načela e-poslovanja. Nato se osredotočijo na poslovne modele e-poslovanja na primerih sistemov B2B in B2C. Študentje tudi skozi pripravo seminarske naloge znajo uporabiti primeren poslovni model e-poslovanja za posamezen konkretni primer. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Procesi in dokumentni sistemi

Predmet študentom predstavi principe delovanja, uporabe in administracije dokumentnih sistemov oziroma procesov. Povzame osnove relacijskih podatkovnih baz in postopke analize procesov. Študentje na vajah v računalniški učilnici uporabljajo programska orodja za administracijo dokumentnih sistemov in za reševanje konkretnih problemov in tako spoznajo osnovno tehnologijo za upravljanje z dokumentnimi sistemi. Hkrati pripravijo skupinski projekt, ki vključuje konkreten primer analize procesa in konfiguracijo procesa v konkretnem orodju za upravljanje s procesi. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.