FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

izr. prof. dr. Tea Golob

E-mail: tea.golob@fuds.si