FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Tomaž Aljaž

E-mail: tomaz.aljaz@gmail.com
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 19684


Dr. Tomaž Aljaž je vodja projektov s področja informacijske tehnologije, kjer je osredotočen na vodenje projektov, vpeljavo izboljšav v delo projektnih ekip, vzpostavitev in vzdrževanju optimalne uporabe virov in zmanjšanju operativnih tveganj. Predhodne izkušnje segajo na področje razvoja in raziskav informacijsko komunikacijske tehnologije kjer je bil zadolžen za vodenje oddelkov, projektov, produktnega vodenja in priprave celovitih rešitev. Objavil je mnogo člankov s področja informacijsko komunikacijske tehnologije, vodenja oddelkov in zaposlenih, projektnega vodenja, procesov s pomočjo uporabe metodologije Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains). Ima doktorat s področja elektrotehnike, Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Maribor. Svoje znanje s področja vpeljave »vitkih« metodologij dela je v letih 2013 in 2014 izpopolnjeval na Washington State University, ZDA, ki je specializirana za vpeljevanje »vitkih« metod dela v organizacije, projektna vodenja in druge metode s ciljem izboljšanja rezultatov v podjetjih. Prav tako že več kot 9 let predava s področja informacijske in komunikacijske tehnologije doma in v tujini. V aprilu 2014 je pridobil tudi certifikat na mednarodni organizaciji Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

Dr. Tomaz Aljaz is involved in managing IT projects focusing to managing projects, improve performance of project team, establishing and maintaining optimal use of resources and reducing operating risks. Prior experiences are related to R&D environment working as Resource, Project and product manager, as well as Solution manager. He has published many articles on information technology and telecommunication area, resource management, project management and process improvements using Theory of Constraints methodology. He holds Ph.D. in Electrical Engineering from Faculty of Electrotechnical Engineering and Computer Science Maribor and finish courses related to Constraint Management at Washington State University, USA. Dr. Aljaž has taught at graduate and post graduate level more than 9 years topic related to performance improvements of organizations, project management, information technology and telecommunication. Dr. Aljaž received in 2014 Jonah certificate, recognized by Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

 

2. letnik

Upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov

Predmet študentom omogoči poznavanje področja upravljanja informacijskih in komunikacijskih sistemov v organizaciji od načrtovanje do izvedbe, ob upoštevanju tehnoloških, poslovnih, organizacijskih in drugih vidikov. Študentje tudi s pomočjo izdelane seminarske naloge poglobijo znanje o delovanju in modelih informacijskih sistemov ter o medsebojni povezanosti z organizacijo, načinom dela, poslovnimi procesi (kako vplivajo en na drugega). Tako so študentje sposobni razumeti in sodelovati v procesu upravljanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij v organizaciji ter sodelovati v oziroma voditi projekte uvajanja celovitih informacijskih in komunikacijskih rešitev. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah

Predmet Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah študentu predstavi uvod v teorijo omejitev, s pomočjo te teorije pa mu omogoči sposobnost reševanja fizičnih omejitev v organizaciji. Študent dobi vpogled v zmanjševanje vpliva variabilnosti med procesi, kjer so omejitve fizične narave, zagotavljanje stabilnosti, predvidljivosti in zanesljivosti končnih rezultatov dela (procesa), skrajšanje časov, potrebnih za izvedbo nalog (izdelkov) in znižanje zalog, zmanjševanje konfliktov v procesu dela in izboljšanje odzivnosti glede potreb trga itd. Študent spozna in razume procese v organizacijah in je sposoben njihove kompleksne analize, pridobi znanje o uporabi raznih raziskovalnih metod in tehnik ter sposobnost uporabe in kombiniranja znanj na različnih področjih. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.