FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Tomaž Aljaž

E-mail: tomaz.aljaz@gmail.com
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 19684


Dr. Tomaž Aljaž je vodja projektov s področja informacijske tehnologije, kjer je osredotočen na vodenje projektov, vpeljavo izboljšav v delo projektnih ekip, vzpostavitev in vzdrževanju optimalne uporabe virov in zmanjšanju operativnih tveganj. Predhodne izkušnje segajo na področje razvoja in raziskav informacijsko komunikacijske tehnologije kjer je bil zadolžen za vodenje oddelkov, projektov, produktnega vodenja in priprave celovitih rešitev. Objavil je mnogo člankov s področja informacijsko komunikacijske tehnologije, vodenja oddelkov in zaposlenih, projektnega vodenja, procesov s pomočjo uporabe metodologije Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains). Ima doktorat s področja elektrotehnike, Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Maribor. Svoje znanje s področja vpeljave »vitkih« metodologij dela je v letih 2013 in 2014 izpopolnjeval na Washington State University, ZDA, ki je specializirana za vpeljevanje »vitkih« metod dela v organizacije, projektna vodenja in druge metode s ciljem izboljšanja rezultatov v podjetjih. Prav tako že več kot 9 let predava s področja informacijske in komunikacijske tehnologije doma in v tujini. V aprilu 2014 je pridobil tudi certifikat na mednarodni organizaciji Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

Dr. Tomaz Aljaz is involved in managing IT projects focusing to managing projects, improve performance of project team, establishing and maintaining optimal use of resources and reducing operating risks. Prior experiences are related to R&D environment working as Resource, Project and product manager, as well as Solution manager. He has published many articles on information technology and telecommunication area, resource management, project management and process improvements using Theory of Constraints methodology. He holds Ph.D. in Electrical Engineering from Faculty of Electrotechnical Engineering and Computer Science Maribor and finish courses related to Constraint Management at Washington State University, USA. Dr. Aljaž has taught at graduate and post graduate level more than 9 years topic related to performance improvements of organizations, project management, information technology and telecommunication. Dr. Aljaž received in 2014 Jonah certificate, recognized by Theory Of Constraints International Certification Organization (TOCICO).

 

3. letnik

Informacijska podpora poslovnih procesov

Predmet Informacijska podpora poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pregledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Izdelajo informacijsko podporo za procese, saj pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah

Predmet Upravljanje fizičnih omejitev v organizacijah študentu predstavi uvod v teorijo omejitev, s pomočjo te teorije pa mu omogoči sposobnost reševanja fizičnih omejitev v organizaciji. Študent dobi vpogled v zmanjševanje vpliva variabilnosti med procesi, kjer so omejitve fizične narave, zagotavljanje stabilnosti, predvidljivosti in zanesljivosti končnih rezultatov dela (procesa), skrajšanje časov, potrebnih za izvedbo nalog (izdelkov) in znižanje zalog, zmanjševanje konfliktov v procesu dela in izboljšanje odzivnosti glede potreb trga itd. Študent spozna in razume procese v organizacijah in je sposoben njihove kompleksne analize, pridobi znanje o uporabi raznih raziskovalnih metod in tehnik ter sposobnost uporabe in kombiniranja znanj na različnih področjih. Povezava na učni načrt.