FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

izr. prof. dr. Zoran Levnajić

izr. prof. dr. Zoran Levnajić

E-mail: zoran.levnajic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 27800


Leta 2002 je diplomiral na oddelku za fiziko Univerze v Trstu. Študij je nadaljeval v ZDA na Univerzi v Santa Barbari, kjer je leta 2005 magistriral na oddelku za strojništvo. Doktorski študij je opravil na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani, kjer je leta 2008 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Modularna genska dinamika in teorija omrežij na mezoskopski skali«. Bil je tudi podoktorski raziskovalec na Potsdam University. Je predavatelj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, kjer je bil med letoma 2014 in 2016 prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na FIŠ je tudi raziskovalec v Laboratoriju za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, predstojnik doktorske šole in predavatelj na vseh treh stopnjah. Njegova prioritetna raziskovalna področja so skupinska dinamika sestavljenih omrežij, modeliranje bioloških in družbenih omrežij, teorije kvantnega kaosa, metode vizualizacije … Je tudi avtor številnih znanstvenih publikacij.

2. letnik

Analiza omrežij

Pri predmetu Analiza omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Metode analize omrežij

Pri predmetu Metode analize omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

2. letnik

Analiza omrežij

Pri predmetu Analiza omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za  analizo omrežij. Študentje spoznajo najsodobnejše računalniške programe za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Raziskovanje interneta

Predmet študente seznani s pojavom interneta, njegovo strukturo, iskalniki, tehnikami iskanja, psihološkimi in varnostnimi vidiki uporabe. Spoznajo še proces izdelave domače strani, uporabo digitalnih knjižnic in informacij javnega značaja. Na laboratorijskih vajah študentje uporabljajo IKT za izvajanje anketnega raziskovanja in za obdelavo dobljenih podatkov ter za iskanje sekundarnih podatkov in internetnih virov, pripravijo tudi seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Raziskovanje interneta

Predmet študente seznani s pojavom interneta, njegovo strukturo, iskalniki, tehnikami iskanja, psihološkimi in varnostnimi vidiki uporabe. Spoznajo še proces izdelave domače strani, uporabo digitalnih knjižnic in informacij javnega značaja. Na laboratorijskih vajah študentje uporabljajo IKT za izvajanje anketnega raziskovanja in za obdelavo dobljenih podatkov ter za iskanje sekundarnih podatkov in internetnih virov, pripravijo tudi seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.