FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Panče Panov

E-mail: pance.panov@ijs.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 27759


Diplomiral je leta 2005 na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Skopju, Makedonija. Svojo doktorsko nalogo z naslovom "Modularna ontologija podatkovnega rudarjenja" je uspešno zagovarjal leta 2012 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Je soavtor strokovnih člankov, ki so bili predstavljeni na znanstvenih konferencah.

 

1. letnik

Operacijski sistemi

Predmet študente seznani z osnovnimi zakonitostmi operacijskih sistemov, ki stojijo za vsakim računalniškim sistemom, in predstavi zgradbo ter delovanje računalnika (pomnilnik in shranjevanje podatkov, zaščita in varnost sistema). Študentje obravnavajo operacijski sistem GNU Linux, programski jezik C, OS X, Android in jih tudi primerjajo med sabo. Na vajah v praksi spoznajo konkretne protokole in orodja, o katerih se učijo na predavanjih. Pripravijo in predstavijo tudi projekt, kjer preučijo določeno vsebinsko področje ali rešijo konkreten problem. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Računalniška omrežja

Predmet Računalniška omrežja študente seznani z osnovnimi gradniki in napravami, ki sestavljajo sodobna komunikacijska omrežja. Tako spoznajo princip gradnje odprtih sistemov in večplastnih protokolarnih skladov in se naučijo razmišljati o protokolih na temu primeren način. Prav tako spoznajo najpomembnejše standardne protokole vsake protokolarne plasti, njihov namen, uporabo in omejitve, razumejo zgradbo in delovanje interneta ter poznajo varnostna tveganja in različne načine obrambe pred napadi v sodobnih omrežjih (tu gre med drugim za protokole ; IP protokol v4 in v6, HTTP, DNS, SMTP, POP, IMAP, SMTP …). Na koncu so študenti sposobni zasnovati in postaviti preprosto računalniško lokalno in brezžično omrežje ter konfigurirati in spremljati osnovne parametre njegovega delovanja. Povezava na učni načrt.

Operacijski sistemi

Predmet študente seznani z osnovnimi zakonitostmi operacijskih sistemov, ki stojijo za vsakim računalniškim sistemom, in predstavi zgradbo ter delovanje računalnika (pomnilnik in shranjevanje podatkov, zaščita in varnost sistema). Študentje obravnavajo operacijski sistem GNU Linux, programski jezik C, OS X, Android in jih tudi primerjajo med sabo. Na vajah v praksi spoznajo konkretne protokole in orodja, o katerih se učijo na predavanjih. Pripravijo in predstavijo tudi projekt, kjer preučijo določeno vsebinsko področje ali rešijo konkreten problem. Povezava na učni načrt.