FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

doc. dr. Tamara Valič

E-mail: tamara.valic@fis.unm.si  
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 30191

Področje raziskave: 
Igralniške študije, regionalni razvoj, projetno upravljanje, fuzzy set

Tamara Besednjak Valič je leta 2006 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, magistrirala leta 2008 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer je leta 2014 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Oblikovanje ekonomsko-socialnega polja turističnega igralništva in njegovi vplivi na ugodno razmerje med koristmi in stroški od iger na srečo v državi«. Kot raziskovalka je sodelovala v številnih projektih:

- raziskovalni projekt: “Medijska svoboda na Slovenskem” (članica raziskovalne skupine).
- projekt: “GambLIB – spletna knjižnica o igralništvu” (članica projektne skupine) raziskave: “Prevalenca igranja na srečo v Sloveniji, 2008” (članica raziskovalne skupine)
- raziskovalni projekt: “Lokalna in regionalna razvojna jedra” (članica raziskovalne skupine),
- raziskovalni projekt: “Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov” (članica raziskovalne skupine)
- raziskovalni projekt: “Slovenski utrip” (longitudinalna raziskava javnega mnenja), (članica raziskovalne skupine)
- raziskava: “Preživljanje prostega časa in odnosi do igranja na srečo med dijaki višjih letnikov v srednjih šolah na Goriškem'' (članica raziskovalne skupine)
- raziskovalni projekt: “Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem - družbeni in upravni vidiki” (članica raziskovalne skupine)
- raziskava: ‘Dejavniki, ki na delovnem mestu vplivajo na prisotnost stresa – primer gradbeništva’ (članica raziskovalne skupine, koordinatorica raziskovalne skupine)

Predavala je na Medical University, Faculty of Social Work, Kazan, Rusija in na University of Bologna, Departimento di Scienze Politiche e Sociali, Bologna, Italija. Na FIŠ je članica Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju.

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu sodeluje kot predavateljica pri predmetu Projektni menedžment.

V letu 2017 je prevzela funkcijo Finančnega vodje projekta InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (projekt, delno financiran s strani Danube transnational programme).

V letu 2018 je prevzela funkcijo Finančnega vodje projekta KnowING IPR - Fostering innovation the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management  (projekt, delno financiran s strani Danube transnational programme).