FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

red. prof. dr. Matej Makarovič

red. prof. dr. Matej Makarovič

E-mail: matej.makarovic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 15185 


Redni profesor na področju sociologije na Fakulteti za informacijske študije, in Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici. Leta 1993 je diplomiral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, podiplomski študij je nadaljeval na Central European University (Češka) in na Lancaster University (Velika Britanija). Doktoriral je leta 1999 iz sociologije na Univerzi v Ljubljani. Gostoval je na Waterford Institute of Technology (Irska, 2011), Metropolitan University Prague (Češka, 2017), American University of Beirut (Libanon, 2016 in 2017), ter v ZDA na University of Nevada, Reno (2012), Hawaii Pacific University (2012), University of Cincinnati (2015), University of Hawai'i at Manoa (2016). V letih 2011-2016 je bil dekan FUDŠ. Njegova glavna raziskovalna področja so družbene transformacije v primerjalni perspektivi in globalnem kontekstu, s posebnim poudarkom na nacionalnih in transnacionalnih identitetah ter političnih spremembah. Dotika se tudi odnosa med družbo, mediji in tehnologijo.  

1. letnik

Družba in tehnologija

Predmet obravnava kompleksna medsebojna razmerja med družbo in tehnologijo. S perspektive sociološke teorije se ukvarja z vprašanji tako intenzitete kot smeri determinizma med družbenimi, kulturnimi, ekonomski in političnimi vidiki na eni strani ter tehnološkimi vidiki na drugi strani. Namesto osredotočanja samo na informacijsko družbo nudi širši sociološki pregled o tem, kako družba in tehnologija vplivata druga na drugo na različnih področjih in skozi različna zgodovinska obdobja ali stopnje družbene evolucije. Namesto pretirano poenostavljenih in enostranskih pristopov poudarja kompleksnost socio-tehničnih razmerij, izpostavlja odprte dileme in k vprašanjem dosledno pristopa z vidika različnih socioloških teorij. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Virtualne skupnosti

Predmet seznanja s koncepti človeške interakcije in skupnosti v sociološkem smislu, tako da razlikuje med različnimi tipi skupnosti in njihovo evolucijo. Obravnava vprašanja, kot so identitete, identifikacije, odtujitev, racionalnost, pripadnost, vključenost in izključenost. Te zadeve povezuje z različnimi sociološkimi pogledi. Predmet izrecno povezuje tehnološki razvoj s premiki v človeških skupnostih in lastnostmi slednjih, vključno z naraščajočo sposobnostjo ljudi, da si zamišljajo skupnosti in stopajo v interakcije onstran ozkih lokalnih in teritorialnih meja. Premet se tako ukvarja s tehnologijo in z njo povezanimi družbenimi transformacijami. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Izbrana poglavja znanstvene metodologije

Cilj predmeta je dati študentom metodološke osnove za izdelavo doktorske naloge. V sklopu predmeta bodo študentje spoznali nabor kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bodo suvereno začeli z doktorsko raziskavo. Predmet bosta izvajala dva nosilca, eden bo skrbel za kvantitativen, drugi za kvalitativen del. Preko projektnih nalog bodo študentje povezali oba sklopa predmeta. Predmet prispeva k razvoju sposobnosti identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize in možnih rešitev, ustvarjanja novega znanja in prispevek k razvoju znanosti, sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela, vodenje raziskovalno-razvojnega dela in raziskovalne skupine, obvladanje kakovosti prek standardov in samokritičnega vrednotenja v raziskavah ter zavezanost profesionalni etiki. Povezava na učni načrt.