FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

red. prof. dr. Matej Makarovič

red. prof. dr. Matej Makarovič

E-mail: matej.makarovic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 15185 


Redni profesor na področju sociologije na Fakulteti za informacijske študije, kjer je tudi prodekan za kakovost, in Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici. Leta 1993 je diplomiral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, podiplomski študij je nadaljeval na Central European University (Češka) in na Lancaster University (Velika Britanija). Doktoriral je leta 1999 iz sociologije na Univerzi v Ljubljani. Gostoval je na Waterford Institute of Technology (Irska, 2011), Metropolitan University Prague (Češka, 2017), American University of Beirut (Libanon, 2016 in 2017), ter v ZDA na University of Nevada, Reno (2012), Hawaii Pacific University (2012), University of Cincinnati (2015), University of Hawai'i at Manoa (2016). V letih 2011-2016 je bil dekan FUDŠ. Njegova glavna raziskovalna področja so družbene transformacije v primerjalni perspektivi in globalnem kontekstu, s posebnim poudarkom na nacionalnih in transnacionalnih identitetah ter političnih spremembah. Dotika se tudi odnosa med družbo, mediji in tehnologijo.  

1. letnik

Družba in tehnologija

Predmet obravnava kompleksna medsebojna razmerja med družbo in tehnologijo. S perspektive sociološke teorije se ukvarja z vprašanji tako intenzitete kot smeri determinizma med družbenimi, kulturnimi, ekonomski in političnimi vidiki na eni strani ter tehnološkimi vidiki na drugi strani. Namesto osredotočanja samo na informacijsko družbo nudi širši sociološki pregled o tem, kako družba in tehnologija vplivata druga na drugo na različnih področjih in skozi različna zgodovinska obdobja ali stopnje družbene evolucije. Namesto pretirano poenostavljenih in enostranskih pristopov poudarja kompleksnost socio-tehničnih razmerij, izpostavlja odprte dileme in k vprašanjem dosledno pristopa z vidika različnih socioloških teorij. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Družbena teorija (Uvod v družbeno teorijo*)

Študentje pri predmetu podrobno preučijo posamezne družbene teorije, kot so konfliktna družbena teorija, sociologija družbenega delovanja, simbolni interakcionizem, sociološki funkcionalizem in teorije pozne modernosti. Spoznajo in razumejo ključne teoretske pristope v družbenih vedah, njihov pomen, medsebojne povezave, temeljne medsebojne razlike in podobnosti ter praktično relevantnost, torej kako povezati praktična strokovna vprašanja z družbeno teorijo. Študentje pri predmetu pripravijo tudi empirično nalogo oziroma več krajših nalog. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Družbena teorija

Študentje pri predmetu bolj podrobno preučijo posamezne družbene teorije od začetkov in razsvetljenske družbene misli, konfliktne družbene teorije, sociologije družbenega delovanja, simbolnega interakcionalizma, sociološkega funkcionalizma, fenomenologije in teorij pozne modernosti. Tako razumejo ključne teoretske pristope v družbenih vedah, njihov pomen, medsebojne povezave, temeljne medsebojne razlike in podobnosti ter praktično relevantnost – kako povezati praktična strokovna vprašanja z družbeno teorijo. Študentje pri predmetu pripravijo tudi seminarsko nalogo oziroma več krajših nalog. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.