FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

red. prof. dr. Matevž Tomšič

red. prof. dr. Matevž Tomšič

E-mail: matevz.tomsic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 19987


Je politični sociolog, leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in tam leta 2002 tudi doktoriral. Je visokošolski učitelj na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v letih 2008-2011 je tam opravljal funkcijo dekana) ter na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Znanstveno in raziskovalno se ukvarja s preučevanjem demokratizacije in družbenega razvoja, kulturne sfere, vloge intelektualcev in kulturne elite v politiki ter javnosti. Sodeloval je pri domačih in mednarodnih znanstvenih projektih, ki so se ukvarjali s problematiko demokratičnega vladanja in medkulturnih odnosov v Evropski uniji. Je avtor znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih publikacijah,  v različnih slovenskih medijih pa objavlja publicistične članke, ki obravnavajo stanje slovenske politike, demokracije, civilne družbe,...

Izbirni predmeti

Struktura slovenske družbe

Pri predmetu Struktura slovenske družbe študentje spoznajo posamezne sociološke pojave, ki sestavljajo družbo in procese, po katerih delujemo kot člani skupnosti. Ta znanja omogočijo tudi razumevanje uporabe in delovanja IKT v različnih institucijah (uprava, gospodarstvo, mediji, šolstvo …). Med samim študijem študentje okrepijo zmožnost oblikovanja lastnega pogleda na družbo, pridobivanja informacij in posredovanja teh informacij drugim (skupne debate, pisanje seminarske naloge, zagovor). Povezava na učni načrt.

2. letnik

Politične ureditve in analiza politik (Politični sistemi in javnopolitične analize*)

Pri predmetu študentje spoznajo osnove političnih sistemov, kot so veje oblasti, volilni sistemi, volitve, pristojnosti in odgovornosti vlade in predsednika države. Pogledajo tudi konkretne primere slovenskega političnega sistema ter institucije in postopke Evropske unije, kako Slovenija deluje znotraj EU. Opredelijo tipe javnih politik (politics, polity in public policy) ter metode za analizo politik. Študentje sodelujejo pri ocenjevanju in diskusiji o predstavljenih seminarskih nalogah drugih kolegov ter tako razvijejo kritično misel. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Struktura slovenske družbe

Pri predmetu Struktura slovenske družbe študentje spoznajo funkcionalne podsisteme slovenske družbe ter posamezne sociološke pojave, ki sestavljajo družbo in procese, po katerih delujemo kot člani skupnosti. Ta znanja omogočijo tudi razumevanje uporabe in delovanja IKT v različnih institucijah (uprava, gospodarstvo, mediji, šolstvo…). Med samim študijem študentje okrepijo zmožnost oblikovanja lastnega pogleda na družbo, pridobivanja informacij in posredovanja teh informacij drugim (skupne debate, pisanje seminarske naloge, zagovor). Povezava na učni načrt.

1. letnik

Struktura slovenske družbe

Pri predmetu Struktura slovenske družbe študentje spoznajo funkcionalne podsisteme slovenske družbe ter posamezne sociološke pojave, ki sestavljajo družbo in procese, po katerih delujemo kot člani skupnosti. Ta znanja omogočijo tudi razumevanje uporabe in delovanja IKT v različnih institucijah (uprava, gospodarstvo, mediji, šolstvo…). Med samim študijem študentje okrepijo zmožnost oblikovanja lastnega pogleda na družbo, pridobivanja informacij in posredovanja teh informacij drugim (skupne debate, pisanje seminarske naloge, zagovor). Povezava na učni načrt.

2. letnik

Politične ureditve in analiza politik

Pri predmetu študentje spoznajo osnove političnih sistemov, kot so veje oblasti, volilni sistemi, volitve, vloge poslancev, javnopolitična omrežja, pristojnosti in odgovornosti vlade in predsednika države. Pogledajo tudi konkretne primere slovenskega političnega sistema ter institucije in postopke Evropske unije, kako Slovenija deluje znotraj EU. Opredelijo tipe javnih politik (politics, polity in public policy) ter metode za analizo politik. Študentje sodelujejo pri ocenjevanju in diskusiji o predstavljenih seminarskih nalogah drugih kolegov ter tako razvijejo kritično misel. Povezava na učni načrt.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.