FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

pred. dr. Janez Kolar

pred. dr. Janez Kolar

E-mail: janez.kolar@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37337


"Vse življenje me zanima, kako TO delajo najboljši in katere poti vodijo do cilja - tako na osebni, kot tudi poslovni poti.

Že pred četrt stoletja sem ugotovil, da je delo z mladimi in prenos znanja del moje osebne legende, zato sem iskreno vesel vsake nove generacije, s katero lahko svoje poslanstvo tudi uresničujem.

S seboj tako nosim - tudi v predavalnico, seveda - pestro paleto multidisciplinarnih znanj, raznovrstnih mednarodnih in domačih izkušenj ter odprt in pozitiven odnos do ljudi in življenja nasploh.

Kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva, magister ekonomskih znanosti in pa doktorant študija sociologije skušam razumeti pretekle in aktualne pojave okoli nas, svoja razmišljanja in (spo)znanja pa z največjim veseljem izmenjujem tudi z vami.

Od našega sodelovanja pričakujem, med drugim, tudi izmenjavo idej, znanja, energije ter prijetno vzdušje na naših srečanjih."

3. letnik

Informatizacija poslovnih procesov

Predmet Informatizacija poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pregledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Izdelajo informacijsko podporo za procese, saj pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Ekonomika organizacije

Predmet Ekonomika organizacije opredeli delovanje podjetij skozi delovni in poslovni proces. Sem sodi menedžment samega delovanja, zaposleni, knjigovodstvo, delovna sredstva in končni izdelki oz. storitve. Pri tem so pomembni razumljivi stroški in oblikovanje primernih prodajnih cen, ki dajo končni prodajni izid (dobiček ali izguba), zato predmet prikaže procese analiziranja, načrtovanja, ravnanja in odločanja o naštetih dejavnikih. Za podjetje so pomembna tudi sredstva, s katerimi sploh lahko deluje in odnos s partnerji, ki ta sredstva omogočajo. Poleg obiskovanja predavanj in vaj morajo študentje pred pristopom k izpitu pripraviti in zagovarjati seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Temelji ekonomije

Predmet Temelji ekonomije popelje študente na področje ekonomije kot vede. Pri tem spoznajo mikroekonomijo s temeljnimi zakonitostmi trga, proizvodnje in stroškov ter ponudbe in povpraševanja. Nadalje sledi makroekonomija z denarno politiko, gospodarsko rastjo, inflacijo in stabilnostjo cen ter na koncu še mednarodno poslovanje oz. svetovno gospodarstvo. Spoznajo tudi pojem gospodarska rast, vpliv države v gospodarstvu in makroekonomsko politiko. Študentje se s pomočjo osnovnih metod in postopkov ekonomskega raziskovanja in delovanja posvetijo tudi projektnemu delu ter pripravijo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Informatizacija poslovnih procesov

Predmet Informatizacija poslovnih procesov študente seznani s konceptom procesne organizacije. To so organizacije, ki znotraj svojega delovanja uporabljajo različne procese oz. postopke, katere moramo poznati in jih znati tudi upravljati (menedžment poslovanja) ter modelirati. Študentje pogledajo primere dobrih praks in spoznajo pomen simulacij procesov (testov) pri prenovi poslovanja. Hkrati izdelajo modele informacijskih procesov in razmislijo o inovacijah ter izboljšavah teh procesov. Pri predmetu pripravijo seminarsko nalogo in pišejo poročila eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije

Predmet Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije študente seznani z osnovami spletnih in mobilnih aplikacij, kot so faze razvoja, življenjski cikel, pristop k uporabi aplikacij in poslovni modeli za uporabo spletnih oz. mobilnih aplikacij, kar ponazori tudi s primerom dobrih/slabih praks. Tako študentje spoznajo pomembnost poznavanja celotnega življenjskega cikla razvoja spletne/mobilne aplikacije, vlogo pravilne identifikacije poslovnega modela in njegovo vlogo znotraj razvoja spletne/mobilne aplikacije ter tudi z izdelavo seminarske naloge demonstrira razumevanje in sposobnost timskega in individualnega dela na področju identifikacije, zasnove, planiranja, razvoja, prodaje in trženja spletne/mobilne aplikacije. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Informatizacija organizacije

Predmet študentom omogoči razumevanje informatizacije organizacije in njenega pomena za učinkovitost procesov v organizaciji. Informatizacija je pomembna pri organizacijskih, izvedbenih, administrativnih in podpornih procesih, zato jo je potrebno izpeljati z uvajanjem celovitih informacijskih rešitev in rešitev e-poslovanja. Kar pomeni, da študentje spoznajo tako zahteve uporabnikov, omejitve procesov in možnosti njihovih inovacij, poslovna pravila, programe za izdelavo aplikacij, baze podatkov in njihovo vzdrževanje. S pridobljenim znanjem študentje pripravijo projektni načrt za uvajanje novih informatiziranih procesov. Povezava na učni načrt.