FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

asist. Kenny Štorgel

E-mail: kenny.storgel@fis.unm.si

asist. Kenny Štorgel, mag. mat

Govorilne ure: po dogovoru


V letu 2017 je diplomiral na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v Kopru. Leta 2019 je končal magisterij Matematične znanosti prav tako na UP FAMNIT. Je mladi raziskovalec in asistent na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, prav tako je tudi asistent na UP FAMNIT. Na obeh fakultetah sodeluje v raziskovalni dejavnosti Njegovo raziskovalno področje zajema strukturno, algoritmično in kromatično teorijo grafov.

1. letnik

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.