FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

viš. pred. mag. Rado Pezdir

E-mail: rado.pezdir@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 24556 


Mag. Rado Pezdir je magistriral iz ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je habilitiran višji predavatelj za področje ekonomskih ved. Sodeloval je pri večjem številu ciljnih in temeljnih raziskovalnih programov ter svetovalnih projektih za gospodarstvo. Poleg objav v SSCI indeksiranih znanstvenih ekonomskih revijah je izdal tudi knjigo o tranziciji v Sloveniji. Poleg Fakultete za informacijske študije predava tudi na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo na Univerzi na Primorskem. Predmeti pri katerih sodeluje so predvsem mikroekonomija, makroekonomija, finance in ekonomska politika. Področja njegovega raziskovanja obsegajo tranzicijo, finance in finančno forenziko.

Izbirni predmeti

Ekonomika organizacije

Predmet Ekonomika organizacije opredeli delovanje podjetij skozi delovni in poslovni proces. Sem sodi menedžment samega delovanja, zaposleni, knjigovodstvo, delovna sredstva in končni izdelki oz. storitve. Pri tem so pomembni razumljivi stroški in oblikovanje primernih prodajnih cen, ki dajo končni prodajni izid (dobiček ali izguba), zato predmet prikaže procese analiziranja, načrtovanja, ravnanja in odločanja o naštetih dejavnikih. Za podjetje so pomembna tudi sredstva, s katerimi sploh lahko deluje in odnos s partnerji, ki ta sredstva omogočajo. Poleg obiskovanja predavanj in vaj morajo študentje pred pristopom k izpitu pripraviti in zagovarjati seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt. Povezava na učni načrt.