FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Strokovni sodelavci

Marjana Miškovič

Referat za študentske zadeve
Telefon:  +386 (0)7 37 37 884      
E-mail: marjana.miskovic@fis.unm.si

Uradne ure referata: ponedeljek, torek, četrtek in petek med 13. in 16. uro, ob sredah med 8. in 11. uro. 

Po telefonu lahko pokličete vsak dan med 8. in 16. uro.  

Maruša Umbreht

Referat za študentske zadeve
Telefon:  +386 (0)7 37 37 884      
E-mail: marusa.umbreht@fis.unm.si

Služba za odnose z javnostmi in promocijo  
E-mail: pr@fis.unm.si

Jani Pogačar

Služba za informatiko
Telefon:  +386 (0)59 082 064      
E-mail: jani.pogacar@fis.unm.si

Anica Bahor

Služba za računovodske zadeve
Telefon: +386 (0)59 074 161      
E-mail: anica.bahor@fis.unm.si

Anica Blažič

Služba za pravno kadrovske in splošne zadeve
Telefon:  +386 (0)59 08 20 62      
E-mail: anica.blazic@fis.unm.si

mag. Marjeta Grahek, MBA

Projektna pisarna
Telefon: +386 (0)59 08 79 00
E-mail: marjeta.grahek@fis.unm.si

Lucija Medle

Projektna pisarna, Karierni center, Mednarodne izmenjave
Telefon: +386 (0)59 08 79 08
E-mail: lucija.medle@fis.unm.si

Tjaša Bezenšek

Projektna pisarna, Karierni center, Mednarodne izmenjave
E-mail: tjasa.bezensek@fis.unm.si 

Povezava do Kariernega centra FIŠ

Nina Malovrh

Knjižnica Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
Telefon:  +386 (0)59 07 51 52      
E-mail: nina.malovrh@fis.unm.si

Uradne ure knjižnice