FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj

Naše raziskovalne dejavnosti so vodene z idejo, da bodo prihajajoča ključna znanstvena odkritja sodila na interdisciplinarno mejo med družboslovnimi in računalniškimi znanostmi. Naše delo primarno temelji na računalniškem modeliranju, simulacijah in analizi od naravoslovnih do podatkovnih in poslovnih ved. Naša infrastruktura vključuje Visoko zmogljiv računalnik

Naša projektna vsmeritev se odraža v 70% proračuna, ki prihaja iz raziskovalnega financiranja. Trenutno izvajamo čez 30 projektov. Spodaj so omenjeni projekti s financiranjem čez  100,000 EUR:

Sistematičen pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FIŠ in Raziskovalnem portfoliu FIŠ.  Če želite sodelovati z nami, pišite na projektna.pisarna@fis.unm.si  ali pokličite na +386 (0)59 087900. Vedno smo zainteresirani za projektne prijave na področjih, na katerih smo raziskovalno aktivni.

Kakovost na FIŠ utrjujemo tudi s pridobitvijo priznanih certifikatov. V letu 2015 smo opravili mednarodno evalvacijo po Institutional Evaluation Programme (IEP), ki jo je izvedla European University Association (EUA), ter tako pridobili naziv “Evaluated by IEP”. Mednarodno evalvacijo smo izvedli v sklopu projeka Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, ki se izvaja skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.