FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju izvaja temeljne, aplikativne, eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. V raziskovalnem programu inštitut nadgrajuje in povezuje področji menedžmenta in informatike ter ju prepleta tudi z drugimi disciplinarnimi področji.

V znanstveno-raziskovalno delo so vpete skupine domačih in tujih raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, ki zastopajo medsebojno raznolike teoretske podlage in kombinirajo različne, tako kvalitativne kot kvantitativne metodološke pristope.

Predstojnik je red. prof. dr. Borut Rončević.

Najbolj poudarjena področja znanstveno-raziskovalnega in analitičnega dela:

Dejavnosti Inštituta za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju tako zajemajo: