FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju''

Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju'' izvaja eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. V raziskovalnem programu inštitut nadgrajuje in povezuje področji menedžmenta in informatike ter ju prepleta tudi z drugimi disciplinarnimi področji.

V znanstveno-raziskovalno delo so vpete skupine domačih in tujih raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, ki zastopajo medsebojno raznolike teoretske podlage in kombinirajo različne, tako kvalitativne kot kvantitativne metodološke pristope.

Predstojnik je red. prof. dr. Borut Rončević.

Najbolj poudarjena področja znanstveno-raziskovalnega in analitičnega dela:

Dejavnosti Jean Monnet centera odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju'' tako zajemajo: