FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Inštitut za medijske platforme

Področje medijev kot sredstev množičnega komuniciranja doživlja v zadnjih letih korenite spremembe. Na eni strani imamo vzpon t.i. novih medijev v obliki družbenih omrežij, katerih vpliv na stališča in ravnanja ljudi se močno povečuje. Na drugi strani pa se spreminja sam način produkcije medijskih vsebin, ki se odraža v vedno večji interaktivnosti in zmanjševanju razlik med posameznimi komponentami in vlogami v procesu tozadevne produkcije. Vse to je predmet preučevanja Inštituta za medijske platforme. To področje je vzorčen primer interdisciplinarnosti, kjer so za ustvarjanje vsebin potrebna znanja in kompetence s področij družboslovja, tehnike, umetnosti itd.

Vodja inštituta: izr. prof. dr. Tea Golob