FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Inštitut za medijske platforme

Področje medijev kot sredstev množičnega komuniciranja doživlja v zadnjih letih korenite spremembe. Na eni strani imamo vzpon t.i. novih medijev v obliki družbenih omrežij, katerih vpliv na stališča in ravnanja ljudi se močno povečuje. Na drugi strani pa se spreminja sam način produkcije medijskih vsebin, ki se odraža v vedno večji interaktivnosti in zmanjševanju razlik med posameznimi komponentami in vlogami v procesu tozadevne produkcije. Vse to je predmet preučevanja Inštituta za medijske platforme. To področje je vzorčen primer interdisciplinarnosti, kjer so za ustvarjanje vsebin potrebna znanja in kompetence s področij družboslovja, tehnike, umetnosti itd.

Vodja inštituta: doc. dr. Tea Golob

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.