FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Poslanstvo Laboratorija za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti (CODLAB) je doseganje znanstvene odličnosti v temeljnih in aplikativnih raziskavah na širšem področju naravnih in družbenih kompleksnih sistemov in podatkovnih znanosti oz. podatkovnih tehnologij. Raziskovalno in aplikativno se ukvarja s tehnologijami za zbiranje, obvladovanje in analizo podatkov, kjer pristopi vezani na teorijo kompleksnih omrežij igrajo ključno metodološko (in do neke mere vsebinsko) vlogo. Specifično, glavne teme vključujejo inverzne probleme v teoriji omrežij (zaznavanje skritega omrežja iz dostopnih podatkov), modeliranje dinamike omrežij ter modeliranje kompleksnih pojavov v naravi, družbi in tehnologij. Novejše teme vključujejo tudi računsko modeliranje sodobnih spletnih fenomenov, kot je t. i. crowdsourcing. Prihodnje planiramo vključiti tudi eksperimentalni del v preučevanje družbenih pojavov, v sodelovanju s skupinami, ki imajo tovrstne možnosti.

CODLAB interdisciplinarno sodeluje z domačimi in tujimi raziskovalnimi centri, ki vključujejo tako družboslovne, naravoslovne in tehnične znanstvene skupine in centre. Poleg samega raziskovalnega dela je Laboratorij aktiven tudi v iskanju raziskovalnih sredstev na domačem in mednarodnem nivoju. Trenutno v CODLABU poteka več domačih in mednarodnih projektov. CODLAB je tudi zelo aktiven v organizaciji in izvedbi vsakoletne mednarodne konference ITIS.

CODLAB ima lastno spletno stran

Predstojnik laboratorija je izr. prof. dr. Zoran Levnajić.