FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Raziskovalno delo v Laboratoriju za sisteme za podporo odločanju je usmerjeno v razvoj novih rešitev in metod na področju podpore odločanju (DSS, decision support systems), predvsem na področju večkriterijskega odločitvenega modeliranja ter modeliranja in simulacije z metodologijami diskretne dogodkovne simulacije (DES), sistemske dinamike (SD) in agentnega modeliranja (ABM). Rezultati raziskav bodo predstavljali nove in originalne metode in orodja na področju simulacije, modeliranja in optimizacije procesov na področju logistike, proizvodnje ter storitev, ki bodo hitro prenosljivi v prakso.

Aplikativno delo laboratorija je usmerjeno v razvoj rešitev modeliranja in optimizacije procesov na področju logistike, proizvodnje in storitev. V sodelovanju z industrijo v skupnih projektih člani inštituta razvijajo metode in orodja, ki se implementirajo v obliki aplikativnih rešitev, ki bodo izboljšale konkurenčnost gospodarstva in pripomogle k dvigu dodane vrednosti.

Interdisciplinarni pristop in metodologijo laboratorij razvija v sodelovanju z vodilnimi raziskovalci iz različnih področij in raziskovalnimi ustanovami iz Slovenije in EU. Ustvarjena nova znanja pa se prenašajo v pedagoško delo na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih FIŠ v okviru več predmetov s področja informatike, računalništva in sistemov za podporo odločanju.

Diseminacijo rezultatov svojega dela in raziskovalno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami člani laboratorija izvajajo z objavljanjem člankov v znanstvenih in strokovnih revijah, prav tako pa tudi organizirajo domače znanstvene dogodke ter se udeležujejo drugih znanstvenih dogodkov.

Predstojnik laboratorija je izr. prof. dr. Blaž Rodič.