FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (J1-1692)

Obdobje poteka: 01. 07. 2019―30. 06. 2022 

Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (Graph Colorings, Decompositions and Coverings)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: partner

Partnerji: Vodilni prijavitelj je UL Fakulteta za matematiko in fiziko

----------

Vodja projekta: prof. dr. Riste Škrekovski