FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (J1-1692)

Obdobje poteka:   01.07.2019 - 30.06.2022 
Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Obdobje poteka:   01.07.2019 - 30.06.2022 

Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti